Media-Saturn-Holding GmbH Compliance

Compliance – We play fair

Compliance en integriteit zijn van groot belang in de MediaMarktSaturn. De directie eist daarom van alle medewerkers dat zij handelen in overeenstemming met de huidige wet, de "Stijl & Praktijk"-richtlijnen van de onderneming en het bedrijfsbeleid – altijd en overal. Je niet aan de regels houden is geen optie!

Dit klokkenluiderssysteem is ingevoerd als onderdeel van het bedrijfsbrede MediaMarktSaturn Compliancesysteem om meldingen te kunnen ontvangen van complianceschendingen binnen de MediaMarktSaturn; het is toegankelijk voor medewerkers van de MediaMarktSaturn en externe derde partijen, b.v. klanten of zakelijke partners.

Het systeem biedt de mogelijkheid om de melding anoniem te doen. MediaMarktSaturn geeft er echter de voorkeur aan dat iemand die een melding doet, zichzelf identificeert, aangezien dit de snelle en efficiënte uitvoering van het onderzoek vergemakkelijkt. Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en klokkenluiders worden vanzelfsprekend beschermd.

Uw melding draagt bij tot het economische succes van de onderneming en het behoud van banen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Directie MediaMarktSaturn Retail Group

Welke meldingen zijn nuttig voor de MediaMarktSaturn?
Waarom zou ik een melding doen?
Hoe wordt mijn melding verwerkt, hoe maak ik een postbus aan?
Hoe kan ik een antwoord krijgen, maar tegelijkertijd anoniem blijven?