ams-OSRAM – Compliance
globla.back Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku „Tell ams OSRAM“, kliknite sem: Naspäť

Vitajte v systéme oznamovania nedodržiavania predpisov

Spoločnosť ams OSRAM má úspešnú firemnú históriu. Táto sa zakladá na vodcovstve v technológiách a inováciách, sociálnom partnerstve, ako aj na integrite zamestnancov a vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach.

Spoločnosť ams OSRAM je povinná identifikovať Compliance porušenia, objasniť ich a primerane na ne reagovať. Nedostatočné vnímanie témy „Compliance“ ohrozuje celú spoločnosť.

Compliance znamená dodržiavanie všetkých právnych predpisov a zákonov a zároveň aj interných smerníc. V prípade ich porušenia hrozia trestné sankcie a pokuty. Dôsledkom porušenia Compliance je strata dôvery zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov a iných obchodných partnerov, ako aj strata dobrého mena značky ams OSRAM.

Informačný systém „Tell ams OSRAM“ bol zriadený ako nástroj na sprostredkovanie informácií o Compliance porušeniach (tzv. „Whistleblowing“). Prostredníctvom „Tell ams OSRAM“ môžu Compliance porušenia hlásiť zamestnanci spoločnosti ams OSRAM, ale aj externé tretie strany.

Majte prosím na pamäti, že Vaše oznámenia a informácie môžu mať negatívny dopadna zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ams OSRAM. Preto podávajte iba také informácie, o ktorých ste si istí, že sa týkajú danej problematiky.

Vami poskytnuté informácie budú spracované dôverne. Chceli by sme Vás povzbudiť k uvedeniu Vášho mena pri podaní správy. „Tell ams OSRAM“ Vám ponúka komunikačnú platformu zabezpečenú najnovšími technológiami.

Prečo by som mal/ mala nahlásiť prípad?
Aký je priebeh nahlasovania prípadu?
Ako môžem obdržať odpoveď a súčasne zostať v anonymite?