ams-OSRAM – Compliance
Моля, натиснете тук, ако желаете да се върнете към началната страница на „Tell ams-OSRAMM“: Назад

Добре дошли в системата за сигнализиране при неспазване на изискванията

ams-OSRAM може да погледне назад към успешната история на фирмата. Нейният успех се основава на технологичното и иновационното лидерство, социалната отговорност и интегритета на служителите и управлението на всички нива.

ams-OSRAM е задължена да открива, разрешава и реагира по подходящ начин на нарушения, свързани със съответствието. Липсата на чувствителност към въпроса за „съответствието“ може да застраши цялата фирма.

Съответствие означава спазването на всички правни насоки, в допълнение към вътрешните правила, основани на тези насоки, чието нарушение може да доведе до наказателни или административни санкции. Спазването на правилата за нарушения може да доведе до загуба на доверие от страна на служители, доставчици, клиенти и други бизнес партньори, както и загуба на репутация на фирмата и марката ams-OSRAM.

Системата „Tell ams-OSRAM“ е създадена като средство за служителите на ams-OSRAM и външни трети страни да съобщават за нарушения на съответствието (т.нар. „Подаване на сигнали“).

Моля, имайте предвид, че информацията, за която подавате съобщение, може да има неблагоприятно въздействие върху служителите, доставчиците, клиентите и бизнес партньорите на ams-OSRAM. Следователно, трябва да предоставите само информация, ако сте сигурни в нейната коректност.

Всяка предоставена от вас информация ще бъде третирана поверително и затова Ви препоръчваме да посочите името си, ако изпратите съобщение. Моля, имайте предвид, че системата „Tell ams-OSRAM“ ви предлага сигурна комуникационна платформа, използваща най-новите технологии за поверителност.

Защо трябва да изпратя съобщение?
Как ще бъде обработено моето съобщение?
Как да получа обратно съобщение и все още да остана анонимен?