ams-OSRAM – Compliance
Jika anda ingin kembali ke halaman masuk “Tell ams-OSRAM” sila klik di sini: Kembali

Selamat datang ke Sistem Pemberi Maklumat Pematuhan

ams-OSRAM boleh mengimbau sejarah syarikat yang berjaya. Kejayaannya adalah berdasarkan kepada kepimpinan teknologi dan inovasi, tanggungjawab sosial dan integriti kakitangan dan pihak pengurusannya pada semua peringkat.

ams-OSRAM bertanggungjawab untuk mengesan, menyelesaikan dan bertindak balas dengan sewajarnya terhadap apa-apa kesalahan pematuhan. Kurang kepekaan kepada isu “pematuhan” boleh membahayakan keseluruhan syarikat.

Pematuhan bermaksud keakuran dengan semua garis panduan undang-undang, di samping peraturan dalaman yang berdasarkan garis panduan ini, pelanggarannya boleh mengakibatkan hukuman jenayah atau pentadbiran. Kesalahan pematuhan boleh mengakibatkan kehilangan kepercayaan oleh pekerja, pembekal, pelanggan dan rakan niaga yang lain dan juga kehilangan reputasi syarikat dan jenama ams-OSRAM.

Sistem “Tell ams-OSRAM” telah diwujudkan sebagai satu cara untuk pekerja ams-OSRAM dan pihak ketiga melaporkan kesalahan pematuhan (yang disebut “pemberi maklumat”).

Sila pertimbangkan bahawa maklumat yang anda laporkan boleh memberi kesan buruk kepada pekerja, pembekal, pelanggan dan rakan niaga ams-OSRAM. Oleh itu, anda sepatutnya hanya memberikan maklumat jika anda pasti tentang ketepatannya.

Apa-apa maklumat yang anda berikan akan diperlakukan secara rahsia dan oleh itu kami menggalakkan anda supaya menyatakan nama anda jika anda menghantar laporan. Sila ambil perhatian bahawa sistem “Tell ams-OSRAM” menawarkan anda platform komunikasi yang terjamin menggunakan teknologi privasi yang terkini.

Mengapa saya harus menyerahkan laporan?
Bagaimana sesuatu maklumat diproses?
Bagaimana saya boleh mendapat jawapan, tetapi pada masa yang sama kekal tanpa nama?