Siemens Healthineers Channel Page

Добре дошли в “Let Us Know”, системата за съобщаване на Siemens Healthineers

Общ портал за съобщаване

Желаете ли да ни информирате за нарушение или подозрение за нарушение на закон или наредба в Siemens Healthineers? Използвайте нашия сигурен канал за комуникация и ни информирайте за това.

Относно теми свързани с поверителността на данните, моля вижте отделния канал по-долу.

Портал за нарушения на поверителността на данните и информация

В случай на нарушения* на поверителността на данните в Siemens Healthineer или притеснения в тази област, моля използвайте този информационен портал.

* “Нарушение на поверителността на данните” означава всички действия, които независимо дали неумишлено или в нарушение на закона водят до унищожаването, загубата изменението или неразрешеното разкриване на лични данни, както и всякакъв вид неразрешен достъп до лични данни или друг вид нарушение на местните закони за поверителността на данните.