Siemens Healthineers Channel Page

Welkom bij "Let Us Know", het klokkenluiderssysteem van Siemens Healthineers

Algemeen meldingsportaal

Wilt u ons op de hoogte brengen van een overtreding of een vermoeden van overtreding van een wet of voorschrift bij Siemens Healthineers? Gebruik ons beveiligd communicatiekanaal en breng ons op de hoogte.

Voor onderwerpen in verband met gegevensbescherming kunt u gebruik maken van het onderstaande afzonderlijke kanaal.

Dataprivacy-inbreuk en informatieportaal

In geval van zorgen over of inbreuken op gegevensprivacy* bij Siemens Healthineers kunt u dit informatieportaal gebruiken.

* "Inbreuk op de gegevensprivacy” betekent alle handelingen die, per ongeluk of onwettig, resulteren in vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van persoonsgegevens, alsmede ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens of andere inbreuken op de plaatselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.