Siemens Healthineers Channel Page

Witamy w Let Us Know – systemie zgłoszeniowym firmy Siemens Healthineers

Ogólny portal do zgłaszania naruszeń

Czy chcesz przekazać informacje na temat naruszenia albo podejrzenia naruszenia przepisów albo regulacji w Siemens Healthineers? Skorzystaj z bezpiecznego kanału komunikacji i poinformuj nas o tym.

Dla zagadnień z zakresu prywatności danych przeznaczony jest oddzielny kanał komunikacji.

Portal do uzyskiwania informacji i zgłaszania naruszeń z zakresu ochrony prywatności

W przypadku zastrzeżeń dotyczących prywatności danych albo naruszeń* w Siemens Healthineers skorzystaj z niniejszego portalu informacyjnego.

* „Naruszenie prywatność danych” oznacza wszelkie działania, nieumyślne albo nieuprawnione, powodujące zniszczenie, utratę, zmianę albo nieuprawnione ujawnienie danych osobowych, a także nieuprawniony dostęp do danych osobowych albo inne naruszenia lokalnych przepisów o ochronie danych.