ARVOS Holding GmbH

Nedávejte šanci hospodářské trestné činnosti!

Náš management hodnot je založen na kultuře prožitých hodnot, v níž ústřední úlohu hraje dokonalost, a to na všech úrovních a ve všech postupech. Za tímto účelem posilujeme smysl pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Máme za to, že integrita a chování v souladu se zákonem mají nejvyšší prioritu.

Abychom zachovali naši integritu a byli schopni odvrátit případné škody, máme velký zájem na tom, abychom se dozvěděli o porušování předpisů. Vzhledem k tomu, že klademe důraz na otevřenou firemní kulturu, podporujeme každého zaměstnance a externí třetí strany, pokud se dozví o ohrožení dodržování předpisů, aby se obrátili na určené osoby ve firmě, např. nadřízené, oddělení lidských zdrojů či úředníka pro soulad s předpisy.

Navíc jsme se rozhodli, že naše komunikační kanály doplníme o systém BKMS® System (Business Keeper Monitoring System). Tato internetová aplikace umožňuje zaměstnancům, zákazníkům a třetím stranám podávat hlášení - z důvodů etické odpovědnosti nebo kvůli mravnímu střetu, hospodářské trestné činnosti a kvůli jednáním neustále poškozujícím firmu, přičemž jim dovoluje si svou anonymitu uchovat.

Informace poskytované systémem BKMS® System obdrží a zpracovává ombudsman vázaný profesionální mlčenlivostí. Tyto informace postupuje dál úředníkovi pro soulad s předpisy skupiny ARVOS Group pouze v případě souhlasu, a pokud si poskytovatel těchto informací přeje odhalit svou totožnost nebo ne.

Portál oznamovatele slouží ke zjištění a předcházení závažným hrozbám pro firmu. Z tohoto důvodu zde budou přijímány a zpracovávány pouze informace týkající se závažného porušení předpisů, zejména v oblasti hospodářské trestné činnosti (např. trestné činy v oblasti korupce), antimonopolního práva a ochrany údajů.

Oznamovatelé jsou povinni sdělovat pouze informace, o jejichž přesnosti jsou přesvědčeni dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Pozn.: Abyste podpořili čitelnost, v portálu se nerozlišují rozdíly mezi pohlavími: např. v případě zaměstnanců. To se týká jak „zaměstnance“, tak „oznamovatele“. Platí zákaz diskriminace.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaké typy hlášení pomáhají Vaší organizaci?
Jak bude moje hlášení zpracováváno? Co je to poštovní schránka a jak si ji mohu zřídit?
Jak mohu obdržet odpověď, přesto zároveň zůstat v anonymitě?