CERI International Sp. z o.o
Obsługa plików cookie w przeglądarce jest wyłączona.
Aby korzystać z BKMS® Incident Reporting, należy włączyć obsługę plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, kliknij tutaj.

Przyłącz się do walki z nadużyciami finansowymi, prawnymi i wewnętrznymi!

Straty ekonomiczne spowodowane przez nadużycia finansowe (takie jak np. oszustwo, kradzież, sprzeniewierzenie, łapownictwo) oraz inne wewnętrzne bądź prawne nadużycia stale rosną. Oprócz strat materialnych, w skrajnych przypadkach naruszenie reputacji może także zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa i miejsc pracy.

CERI International Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi w Polsce i na świecie regulacjami odnoszącymi się do prowadzenia działalności biznesowej. W zakresie zapobiegania nadużyciom popełnianym przez pracowników i ich ścigania potrzebujemy także Państwa pomocy. W wielu przypadkach, to właśnie zgłoszenia pracowników, Klientów lub osób trzecich pomogły w ujawnieniu niezgodnych z prawem praktyk oraz umożliwiły wykrywanie i ściganie tego rodzaju nadużyć.

Dlatego też, zdecydowaliśmy się przekazać Państwu system powiadamiania o zauważonych nadużyciach, będący uzupełnieniem funkcjonujących obecnie kanałów komunikacji. Przypadki nadużyć pracownicy mogą zgłaszać do przełożonych, a także bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa, Compliance i Rozwoju Jakości. Klienci natomiast korzystać mogą z kanału reklamacyjnego System BKMS® (Business Keeper Monitoring System) to aplikacja internetowa umożliwiająca pracownikom, Klientom i osobom trzecim, występującym pod własnym nazwiskiem lub anonimowo, zgłoszenie nadużycia popełnionego na korzyść lub na szkodę CERI International Sp. z o.o., a także na szkodę Klienta, czy osoby trzeciej. Zgłoszenia można dokonać o dowolnej porze. System BKMS® został stworzony specjalnie na potrzeby zgłaszania przypadków nadużyć popełnianych przez pracowników CERI International Sp. z o.o. Zgłoszenia dotyczące innego rodzaju zdarzeń nie będą obsługiwane w ramach systemu BKMS® (patrz także: "Jakie zgłoszenia powinny być dokonywane w systemie?").

Zanim wyślą Państwo zgłoszenie prosimy zastanowić się, czy podawane przez Państwa informacje są według Państwa najlepszej wiedzy na pewno prawdziwe i nie mają na celu zniesławienia pracownika firmy. Prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane. Firma ceni sobie otwartą komunikację z klientami i pracownikami. Dlatego też zachęcamy do dokonywania zgłoszeń podpisanych imieniem i nazwiskiem. Nie jest to jednak wymogiem dokonania zgłoszenia! Niezależnie od powyższego, prosimy Państwa o utworzenie w systemie anonimowej skrzynki pocztowej. Usprawni to, o ile zajdzie taka potrzeba, komunikację z Państwem oraz przetwarzanie otrzymanych zgłoszeń. Gwarantujemy, że informacje przekazane przez Państwa będą objęte ścisłą tajemnicą z wyłączeniem przypadków, w których ujawnienie informacji i danych osób je przekazujących wymagane jest przepisami obowiązującego prawa.

Możecie Państwo także przekazywać informacje przesyłając je na adres podany poniżej.

Uwaga: niniejsza strona portalu BKMS® może być wykorzystywana tylko w celu dokonywania zgłoszeń nadużyć dotyczących firmy. Prosimy nie wykorzystywać tego systemu do zgłaszania reklamacji dotyczących obsługi Klienta oraz produktów firmy.

Aby wysłać pierwsze zgłoszenie, kliknij następujący przycisk:
Użytkownicy, którzy już założyli skrzynkę pocztową, mogą się zalogować poniżej:
 • Dlaczego powinienem/powinnam dokonać zgłoszenia?

  Pozytywna i szczera kultura korporacyjna wymaga postępowania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa,ustanowionymi przez organy nadzoru bankowego oraz wewnętrznymi. Możecie Państwo być w posiadaniu informacji na temat nadużyć, mogących stanowić zagrożenie dla naszej organizacji, a w skrajnym przypadku, mogących zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa. Dokonując zgłoszenia, możecie Państwo przyczynić się do ujawnienia niezgodnych z prawem praktyk, a tym samym zapobiec potencjalnym stratom finansowym oraz naruszeniu reputacji naszej firmy.

 • Jakie zgłoszenia mogą być dokonywane w systemie?

  Oprócz nadużyć finansowych, wszystkie inne nadużycia prawne, regulacyjne czy wynikające z wewnętrznych wymagań Spółki powinny zostać zgłoszone.

  Przypadki naruszenia przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych lub zasad postępowania, mogą być zgłaszane tradycyjnymi kanałami (np. za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego lub bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa, Compliance i Rozwoju Jakości).

  W przypadku reklamacji i skarg, pomocne będą obsługujące Państwa odpowiednie jednostki CERI International Sp. z o.o.

 • Jak przesłać zgłoszenie i w jaki sposób mogę utworzyć skrzynkę pocztową?

  Zostaniecie Państwo poproszeni o zapoznanie się z informacją na temat ochrony anonimowości (o ile chcecie Państwo zachować anonimowość) oraz o wpisanie wyświetlanych znaków w polu do tego przeznaczonym.

  Na kolejnych stronach pojawią się pytania o zakres Państwa zgłoszenia oraz o inne szczegóły. Na stronie poświęconej zgłoszeniu, zostaną Państwo poproszeni o sformułowanie zgłoszenia własnymi słowami oraz o odpowiedź na pytania dotyczące zgłaszanej sprawy. Objętość zgłoszenia może mieć maksymalnie 4096 znaków, co odpowiada jednej stronie formatu A4. W celu uzupełnienia zgłoszenia, możecie Państwo załączyć dodatkowe dane (maksymalnie 5MB). Proszę pamiętać, że załączane dokumenty mogą zawierać informacje identyfikujące autora.

  Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymacie Państwo numer referencyjny stanowiący dowód dokonania zgłoszenia. Następnie, możecie Państwo utworzyć własną (anonimową) skrzynkę pocztową. Skrzynka umożliwi Państwu otrzymanie informacji zwrotnej, przesłanie odpowiedzi na pytania osoby obsługującej Państwa zgłoszenie oraz otrzymanie informacji na temat statusu zgłoszenia.

  Jeśli macie już Państwo (anonimową) skrzynkę w systemie BKMS®, prosimy przejść bezpośrednio do skrzynki, korzystając z przycisku "Login". Przed zarejestrowaniem się w systemie, zostaniecie Państwo poproszeni o wpisanie wyświetlanych znaków w polu do tego przeznaczonym.

 • W jaki sposób mogę otrzymać informację zwrotną, zachowując anonimowość?

  Informacja na temat statusu przetwarzania Państwa zgłoszenia zostanie przesłana przez CERI International Sp. z o.o. za pośrednictwem (anonimowej) skrzynki pocztowej. Wszelka korespondencja w sprawie Państwa zgłoszenia będzie kierowana właśnie na tę skrzynkę. Zgodnie z Państwa życzeniem, także w trakcie wymiany informacji mogą Państwo zachować anonimowość.

  Najwyższym priorytetem systemu BKMS® jest ochrona osoby dokonującej zgłoszenia. Podczas tworzenia (anonimowej) skrzynki pocztowej, możecie Państwo wybrać dla siebie pseudonim i hasło. Państwa zgłoszenie będzie miało charakter anonimowy dzięki zastosowaniu szyfrowania i innych specjalnych technologii zapewniających bezpieczeństwo. Na żadnym etapie procesu nie zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych osobowych.

 • Informacja o ochronie danych osobowych

  https://ceri.pl/pl/cookie_policy.php