CERI International Sp. z o.o

Przyłącz się do walki z nadużyciami finansowymi, prawnymi i wewnętrznymi!

Straty ekonomiczne spowodowane przez nadużycia finansowe (takie jak np. oszustwo, kradzież, sprzeniewierzenie, łapownictwo) oraz inne wewnętrzne bądź prawne nadużycia stale rosną. Oprócz strat materialnych, w skrajnych przypadkach naruszenie reputacji może także zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa i miejsc pracy.

CERI International Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi w Polsce i na świecie regulacjami odnoszącymi się do prowadzenia działalności biznesowej. W zakresie zapobiegania nadużyciom popełnianym przez pracowników i ich ścigania potrzebujemy także Państwa pomocy. W wielu przypadkach, to właśnie zgłoszenia pracowników, Klientów lub osób trzecich pomogły w ujawnieniu niezgodnych z prawem praktyk oraz umożliwiły wykrywanie i ściganie tego rodzaju nadużyć.

Dlatego też, zdecydowaliśmy się przekazać Państwu system powiadamiania o zauważonych nadużyciach, będący uzupełnieniem funkcjonujących obecnie kanałów komunikacji. Przypadki nadużyć pracownicy mogą zgłaszać do przełożonych, a także bezpośrednio do Departamentu Bezpieczeństwa, Compliance i Rozwoju Jakości. Klienci natomiast korzystać mogą z kanału reklamacyjnego System BKMS® (Business Keeper Monitoring System) to aplikacja internetowa umożliwiająca pracownikom, Klientom i osobom trzecim, występującym pod własnym nazwiskiem lub anonimowo, zgłoszenie nadużycia popełnionego na korzyść lub na szkodę CERI International Sp. z o.o., a także na szkodę Klienta, czy osoby trzeciej. Zgłoszenia można dokonać o dowolnej porze. System BKMS® został stworzony specjalnie na potrzeby zgłaszania przypadków nadużyć popełnianych przez pracowników CERI International Sp. z o.o. Zgłoszenia dotyczące innego rodzaju zdarzeń nie będą obsługiwane w ramach systemu BKMS® (patrz także: "Jakie zgłoszenia powinny być dokonywane w systemie?").

Zanim wyślą Państwo zgłoszenie prosimy zastanowić się, czy podawane przez Państwa informacje są według Państwa najlepszej wiedzy na pewno prawdziwe i nie mają na celu zniesławienia pracownika firmy. Prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane. Firma ceni sobie otwartą komunikację z klientami i pracownikami. Dlatego też zachęcamy do dokonywania zgłoszeń podpisanych imieniem i nazwiskiem. Nie jest to jednak wymogiem dokonania zgłoszenia! Niezależnie od powyższego, prosimy Państwa o utworzenie w systemie anonimowej skrzynki pocztowej. Usprawni to, o ile zajdzie taka potrzeba, komunikację z Państwem oraz przetwarzanie otrzymanych zgłoszeń. Gwarantujemy, że informacje przekazane przez Państwa będą objęte ścisłą tajemnicą z wyłączeniem przypadków, w których ujawnienie informacji i danych osób je przekazujących wymagane jest przepisami obowiązującego prawa.

Możecie Państwo także przekazywać informacje przesyłając je na adres podany poniżej.

Uwaga: niniejsza strona portalu BKMS® może być wykorzystywana tylko w celu dokonywania zgłoszeń nadużyć dotyczących firmy. Prosimy nie wykorzystywać tego systemu do zgłaszania reklamacji dotyczących obsługi Klienta oraz produktów firmy.

Dlaczego powinienem/powinnam dokonać zgłoszenia?
Jakie zgłoszenia mogą być dokonywane w systemie?
Jak przesłać zgłoszenie i w jaki sposób mogę utworzyć skrzynkę pocztową?
W jaki sposób mogę otrzymać informację zwrotną, zachowując anonimowość?