Danone S.A.

Zadaj pytanie, poproś o pomoc lub zgłoś problem

W Danone, kodeks etyki w biznesie obowiązuje każdego, w tym tych, którzy pracują na zlecenie Danone, gdyż pracujemy po to, by dać zdrowie przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe.

Danone zachęca każdego, kto ma wątpliwości co do potencjalnie nieodpowiedniego postępowania, niezgodności z naszymi politykami, odnośnymi kodeksami postępowania lub potencjalnymi naruszeniami przepisów i regulacji, by szukał pomocy, prosił o radę lub zgłosił problem. Jeżeli coś wydaje się niewłaściwe, powiedz o tym komuś.
Najpierw należy zwrócić się do swojego przełożonego lub menedżera, działu kadr lub lokalnego specjalisty ds. zgodności lub radcy prawnego. Niemniej, jeśli nie możesz tak zrobić lub uważasz, że zwrócenie się do osoby wewnątrz firmy byłoby nieodpowiednie, możesz skorzystać z Danone Ethics Line. Internetowa strona do zgłoszeń jest zarządzana niezależnie od Danone, działa na całym świecie i umożliwia anonimowe zgłoszenie problemu, jeśli taki jest wybór Zgłaszającego i jeśli jest to zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

Uwaga: ten system nie służy do zgłaszania rutynowych problemów kadrowych, takich jak problemy z wypłatą, problemy z wynikami, ogólne zażalenia itp. Takie problemy należy zgłaszać lokalnemu kierownictwu firmy i ono powinno je rozwiązywać. Danone Ethics Line nie jest przewidziana do zgłaszania takich problemów.

Wszystkie zgłaszane pytania lub problemy, nieważne jakie, są traktowane w maksymalnie możliwym stopniu jako poufne, gdyż Danone postępuje fair i bada je bezstronnie oraz zgodnie ze wszystkimi odnośnymi przepisami prawa i regulacjami, a także zgodnie z rządowymi wymaganiami odnośnie do zgłaszania.

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie/pytanie?
Na czym polega proces przesyłania zgłoszenia?
Co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia?
W jaki sposób mogę otrzymać wiadomość od referenta i nadal pozostać anonimowym?
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA W SPRAWIE COOKIES