DB Mobility Logistics AG
มีการปิดใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ
กรุณาเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อที่จะใช้ BKMS® Incident Reporting สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาคลิก ที่นี่
สำหรับกรณีฉุกเฉิน กรุณาโทร +49 30 297 1066

ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ช่วยเราสู้กับการคอร์รัปชันและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การแจ้งข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเป็นอาชญากรรม เป็นสิ่งสำคัญและจะช่วยป้องกันความสูญเสีย ด้วยความร่วมมือของคุณ เราจึงสามารถปกป้องความน่าเชื่อถือและบูรณภาพของกลุ่มบริษัทของเราไว้ได้ ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ถึงความสำเร็จ

เพื่อรับประกันว่าพนักงานของเราทุกคน รวมทั้งหุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้า จะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือสถานที่ จึงมีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์แจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อเสริมช่องทางการแจ้งรายงานที่มีอยู่แล้ว เช่น การแจ้งผ่านฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ DB Group หรือผู้ตรวจการของบริษัท คุณสามารถแจ้งสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ที่นี่ โดยอาจแจ้งโดยระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อก็ได้

เราจัดทำระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อความในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับการคอร์รัปชันและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การแจ้งรายงานที่เกี่ยวกับหัวข้ออื่นนอกเหนือจากหัวข้อหลักเหล่านี้จะไม่ถูกส่งต่อผ่านระบบนี้

ห้ามใช้ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในการส่งข้อความหรือข้อมูลเท็จหรือหมิ่นประมาทโดยเจตนา การแจ้งรายงานที่ประณามหรือทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นโดยขัดต่อดุลยพินิจที่ดี อาจส่งผลให้มีการดำเนินการทางกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาได้

เราสนับสนุนอย่างชัดแจ้งให้คุณระบุชื่อเมื่อส่งการแจ้งข้อความ เราขอให้คุณจัดทำตู้ไปรษณีย์นิรภัยขึ้น แม้ว่าคุณจะทำหรือไม่ก็ตาม ตู้ไปรษณีย์นิรภัยนี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเราได้สะดวกยิ่งขึ้น การแจ้งข้อความของคุณจะถูกดำเนินการอย่างเป็นความลับ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ภายใต้ "สารสนเทศของการป้องกันข้อมูล" ที่หน้านี้

ถ้าท่านต้องการส่งการลงทะเบียน ครั้งแรก กรุณา คลิก ที่นี่:
ถ้าท่านจัดทำตู้ไปรษณีย์แล้ว ท่านสามารถ ล็อกอิน ที่นี่ได้:
 • เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งรายงาน

  ความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อใจกันระหว่างบริษัทของเรากับลูกค้าและพนักงานของเรา เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา เราต้องการตั้งมาตรฐานให้กับทุกสิ่งที่เราทำ มาตรฐานสำหรับความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ และการบริการ รวมทั้งมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของเราตามหลักจริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

  คุณอาจทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งเป็นอันตรายกับบริษัท และคุณอาจลังเลที่จะแจ้งข้อมูลนี้ด้วยตัวเอง

  เราต้องการปกป้องตัวตนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิด มีการป้องกันด้วยเทคโนโลยีล่าสุด และสามารถใช้เพื่อส่งข้อความส่วนบุคคลหรือเพื่อส่งการแจ้งรายงานเรื่องดังกล่าวได้โดยไม่ต้องระบุชื่อทั้งสิ้น
  คุณเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าต้องการระบุชื่อหรือไม่!

 • ฉันสามารถส่งการแจ้งรายประเภทใดได้บ้าง

  การส่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการคอร์รัปชันจะใช้รูปแบบที่มีโครงสร้าง โดยประกอบด้วยคำถามย่อย ๆ และที่ว่างให้อธิบายการประพฤติผิดที่คุณรายงาน แผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Deutsche Bahn AG จะเป็นผู้รับและดำเนินการกับการแจ้งรายงานของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญในแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกี่ยวกับการแจ้งรายงานที่คุณได้ส่งมา (กรุณาดูข้อ 3 และ 4 ในส่วน "การแจ้งรายงานของฉันจะได้รับการดำเนินการอย่างไร" ที่อยู่ถัดไป และในส่วน "การรับแจ้งข้อมูลตอบกลับจะยังคงได้รับการปกปิดชื่ออย่างไร")

  คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการคอร์รัปชัน ในขั้นตอนที่ 2 ของแบบฟอร์มการแจ้งรายงาน เรายินดีรับโทรศัพท์ของคุณที่หมายเลข +49 30 297 62710 ด้วยเช่นกัน

 • การแจ้งรายงานของฉันจะได้รับการดำเนินการอย่างไร ตู้ไปรษณีย์คืออะไร และฉันจะเปิดใช้งานได้อย่างไร

  ในการส่งการแจ้งรายงานแบบไม่ระบุตัวตนหรือการแจ้งข้อความส่วนบุคคล ให้เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม "ส่ง การแจ้งข้อความ" ซึ่งอยู่ที่ด้านบนซ้ายของหน้าข้อมูลของเรา

  กระบวนการแจ้งรายงานประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:

  1. ขั้นตอนแรก ให้อ่านส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปกป้องตัวตนของคุณ ส่วนนี้รวมถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยเช่นกัน
  2. ขั้นตอนที่สอง จะมีการขอให้คุณอธิบายข้อเท็จจริงที่สำคัญของการแจ้งรายงานของคุณที่หน้าต่อไปนี้
  3. ที่หน้าการแจ้งรายงาน ระบบจะขอให้คุณใช้คำพูดของตนเองอธิบายเหตุการณ์ที่คุณแจ้งข้อความ โดยใช้ตัวอักษรไม่เกิน 4,096 ตัว หรือเต็มหน้ากระดาษ DIN A4 และจะขอให้คุณตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจง คุณยังสามารถส่งไฟล์ขนาดเล็กที่มีขนาดสูงสุด 2MB เพื่อประกอบการแจ้งข้อความของคุณได้อีกด้วย โปรดระลึกไว้ว่าเอกสารต่าง ๆ อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน หลังจากที่ส่งการแจ้งข้อความแล้ว คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณได้ส่งการแจ้งข้อความที่เฉพาะเจาะจงนี้ไปยัง Deutsche Bahn AG แล้ว
  4. ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะขอให้คุณจัดทำตู้ไปรษณีย์นิรภัยแบบไม่ระบุชื่อ ตู้ไปรษณีย์จะใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ ตอบคำถามของคุณ และแจ้งสถานะของการรายงานให้คุณทราบเป็นระยะ

  เมื่อคุณสร้างตู้ไปรษณีย์นิรภัยแบบไม่ระบุแล้ว จะสามารถเข้าถึงตู้ไปรษณีย์นิรภัยนี้ได้โดยใช้ปุ่ม "ล็อกอิน" ก่อนที่จะเปิดตู้ไปรษณีย์ คุณจะต้องดำเนินการขั้นตอนรักษาความปลอดภัยให้เสร็จ เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่ามีการเข้าถึงโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งก็คือคุณ

  เทคโนโลยีของระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิด BKMS® Whistleblower System แบบอิเล็กทรอนิกส์ จะคงการไม่เปิดเผยชื่อของคุณไว้ ตราบเท่าที่คุณยังไม่ได้ส่งข้อมูลที่มีการระบุตัวตนของคุณ

 • การรับแจ้งข้อมูลตอบกลับจะยังคงได้รับการปกปิดชื่ออย่างไร

  หลักสำคัญที่สุดของ BKMS® Incident Reporting ที่ใช้ คือ การปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ฟังก์ชันการไม่เปิดเผยตัวตนของระบบเป็นฟังก์ชันที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถเลือกนามแฝงและคำรหัสของตนเองที่ใช้ในการจัดทำตู้ไปรษณีย์ได้ ระบบใช้การเข้ารหัสลับและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษอื่น ๆ ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า การส่งข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อของคุณจะยังคงไม่มีการระบุชื่อไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม

  เทคโนโลยีของ BKMS® Incident Reporting จะคงการไม่เปิดเผยชื่อของคุณไว้ ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ส่งข้อมูลที่มีการระบุตัวตนของคุณ

  นอกจากนี้ยังสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการระบุชื่อของคุณ เมื่อปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอยู่ที่หน้าต่อไปนี้ของ BKMS® Incident Reporting

  ผู้เชี่ยวชาญของแผนกกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะติดต่อคุณทางตู้ไปรษณีย์ เพื่อแจ้งการตอบกลับหรือถามคำถามเพิ่มเติมหากต้องการทราบรายละเอียดบางประการ โดยจะยังคงไม่ระบุชื่อของคุณทั้งสิ้น แม้เมื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวก็ตาม

 • สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล
  ผู้ตรวจสอบ/การติดต่อการรวบรวมข้อมูล: วัตถุประสงค์และหลักกฎหมายการแบ่งปันข้อมูลการลบข้อมูลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

  ใครเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

  Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin ประเทศเยอรมนี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "DB") เป็นผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูลสำหรับระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของ BKMS® รวมทั้งจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ BKMS® มีการดำเนินการในนามของ DB โดย Business Keeper AG, Bayreuther Str. 35, 10789 Berlin ในเยอรมนี BKMS® นำเสนอช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับสำหรับ DB เพื่อรับและดำเนินการกับการแจ้งข้อความเกี่ยวกับอาชญากรรมบางอย่างและการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ DB Group

  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของ DB ได้ที่ konzerndatenschutz@deutschebahn.com

  คุณรวบรวมข้อมูลอะไรและเพราะเหตุใด และคุณดำเนินการกับข้อมูลนั้นอย่างไร

  ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ที่มีการป้อนเข้าสู่ BKMS® จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ควบคุมโดยบริษัท Business Keeper AG ในนามของ DB โดยมีการเข้ารหัสลับและมีรหัสผ่านป้องกัน โดยฐานข้อมูลนี้อยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงในเยอรมนี

  DB ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับ (เช่น ชื่อ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและเนื้อหา) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับและดำเนินการกับข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมบางอย่างและการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ("white-collar") การคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการละเมิดการป้องกันข้อมูล ด้วยความปลอดภัยและเป็นความลับเท่านั้น หากเราขอและได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะถือว่าคุณยินยอมให้เราดำเนินการประมวลผลดังกล่าวได้ตามหลักกฎหมาย โดยสอดคล้องกับข้อ (a) ในมาตรา 6(1) ของกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) ของสหภาพยุโรป ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด หลักกฎหมายคือข้อ (f) ในมาตรา 6(1) ของ GDPR: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายที่สำคัญที่สุดของเรา ในการจัดการกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ DB และการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งการปกป้อง DB Group และพนักงานของ DB Group จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมและการฝ่าฝืนดังกล่าว

  คุณแบ่งปันข้อมูลของฉันกับผู้อื่นหรือไม่

  มีเพียง DB เท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของคุณได้ การเข้าถึงข้อมูลของคุณจะถูกจำกัดให้บุคคลกลุ่มเล็ก ๆ จากองค์กรกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ DB แผนกความเป็นส่วนตัวของบริษัท องค์กรจัดซื้อ และ/หรือองค์กรด้านทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งและผ่านการฝึกอบรมพิเศษเท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตามลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อความของคุณ บุคคลอื่น ๆ อาจได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในแผนกความปลอดภัยของบริษัท DB หรือบุคคลในองค์กรกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทสาขาของ DB หากข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และ/หรือเหตุการณ์ในบริษัทสาขาหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในการแจ้งข้อความของคุณ และขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการสอบสวนข้อมูลนี้ บริษัทสาขาของ DB อาจมีสำนักงานใหญ่อยู่นอกสหภาพยุโรปและ/หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

  ทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของคุณ ต้องดำเนินการกับข้อมูลอย่างเป็นความลับ หากการดำเนินการและ/หรือเหตุการณ์ที่คุณแจ้งข้อความ ถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายอาญา เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนสถานการณ์

  คุณจะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด

  เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูกรวบรวมไว้ และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในกรณีเฉพาะรายทุกกรณี เราจะใช้ชุดของเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลบข้อมูลของเรา เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บและ/หรือเก็บถาวรไว้ก่อนที่จะถูกลบหรือไม่และจะเก็บไว้นานเท่าใด อย่างช้าที่สุด ข้อมูลจะถูกลบออกหลังจากที่กรณีที่เกี่ยวข้องปิดลงแล้วหกปี

  ผู้ใช้ BKMS® มีสิทธิ์ใดบ้าง

  คุณในฐานะผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด และผู่ที่มีชื่ออยู่ในการแจ้งข้อความที่คุณส่ง มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน; มีสิทธิ์แก้ไข ลบ และจำกัดการประมวลผล (บล็อก) ข้อมูลส่วนบุคคลของตน; และมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน;
  คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ได้มีการเก็บไว้ ("สิทธิ์ในการเข้าถึง") ได้ทุกเวลา ภายในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณยังมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมทั้งการทำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบให้ครบสมบูรณ์ โดยใช้รายละเอียดประกอบหากจำเป็น ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ได้มีการเก็บไว้ หากระยะเวลาการเก็บรักษาและ/หรือข้อบังคับทางกฎหมายอื่น ๆ ขัดขวางการลบ คุณจะมีสิทธิ์ขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณแทน (อีกนัยหนึ่งคือ การขอให้บล็อกข้อมูลของคุณ) เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายเท่านั้น หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา และเราทำการประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติตามความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ หรือตามสัญญาที่คุณมีส่วนร่วมด้วย คุณจะมีสิทธิ์ขอให้มีการส่งข้อมูลให้กับตน หรือให้กับบุคคลที่สามที่คุณระบุ (หากต้องการเช่นนั้น) คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ตามส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายที่สำคัญที่สุดของเรา หรือตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ โดยการคัดค้านต้องอยู่บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

  หากบุคคลที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างในการแจ้งข้อความที่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดส่งมา โดยทั่วไปแล้วกฎหมายกำหนดให้เราแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น หากการกระทำดังกล่าวไม่เป็นภัยต่อการสอบสวนข้อมูลของเรา เราจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณว่าเป็นผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดในกรณีดังกล่าว เว้นแต่ว่ากฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้น

  คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแลการป้องกันข้อมูล หน่วยงานควบคุมดูแลที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับ DB คือ: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, Germany; อีเมล: mailbox@datenschutz-berlin.de คุณยังสามารถเลือกที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแลการป้องกันข้อมูลในสหภาพยุโรปได้ทุกหน่วยงานได้อีกด้วย

  หากการประมวลผลข้อมูลของคุณเป็นไปตามความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้ คุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ ด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณได้ให้ความยินยอมในตอนแรก หากคุณมีตู้ไปรษณีย์ BKMS® คุณจะสามารถใช้ตู้ไปรษณีย์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เราทราบได้ว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของตน คุณยังสามารถส่งการแจ้งข้อความใหม่ที่คุณได้เพิกถอนความยินยอมแล้วได้อีกด้วย (ต้องแน่ใจว่า การแจ้งข้อความใหม่ของคุณมีหมายเลขอ้างอิงของการแจ้งข้อความที่คุณได้ให้ความยินยอมในตอนแรกรวมอยู่ด้วย) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการตั้งแต่ระยะเวลาที่คุณได้ให้ความยินยอม ไปจนถึงระยะเวลาที่คุณเพิกถอนความยินยอม จะถือว่าชอบด้วยกฎหมาย

  ในการใช้สิทธิ์ของคุณ การส่งจดหมายหรืออีเมลไปยังผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูล ณ ที่อยู่ต่อไปนี้ ก็ถือว่าเพียงพอเช่นกัน:

  Deutsche Bahn AG
  Compliance Hinweismanagement
  Potsdamer Platz 2
  10785 Berlin
  Germany

  compliance.hinweismanagement@deutschebahn.com