แอพพลิเคชั่นนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Evonik หรือระบบอินทราเน็ตของ Evonik.

Evonik Industries AG 45128

สำหรับติชมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โปรดใช้ที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: info@evonik.com

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Evonik – สนับสนุนเรา!

การกระทำของเราที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และส่วนรวม มีลักษณะเฉพาะซึ่งก็คือความซื่อสัตย์มั่นคงและความรับผิดชอบ Evonik จะไม่ยอมให้มีการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎภายในของบริษัท

เพื่อที่จะแจ้งข้อความเกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น เราจึงมีระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการจากภายนอกบริษัทให้ใช้งาน ซึ่งจะมีการรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในการแจ้งข้อความ มีเพียงพนักงานที่ได้รับอนุญาตของแผนกที่รับผิดชอบเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี้ได้ สามารถส่งการแจ้งข้อความได้อย่างปลอดภัยภายใต้ชื่อของคุณผ่านแพลตฟอร์มนี้ หรือจะส่งข้อความโดยไม่ระบุตัวตนก็ได้หากต้องการ

โปรดแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงตามความรู้ที่ดีที่สุดของคุณ

ข้อมูลของคุณจะช่วยให้เราตรวจหาและแก้ไขการละเมิดได้ตั้งแต่ในระยะแรก และจะช่วยป้องกันหรืออย่างน้อยก็สามารถลดความเสียหายต่อบริษัท พนักงาน และหุ้นส่วนธุรกิจที่มีค่าของเราได้

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือและความตระหนักของคุณ!

เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งข้อความ
การแจ้งข้อความประเภทใดที่จะช่วย Evonik
การสร้างตู้ไปรษณีย์มีประโยชน์อย่างไร และฉันจะสร้างได้อย่างไร
ฉันจะได้รับคำตอบในขณะที่ยังคงไม่ระบุชื่อได้อย่างไร