Aplikasi ini bukan sebahagian daripada Tapak Web Evonik atau Intranet Evonik.

Evonik Industries AG

Pematuhan di Evonik – sokonglah kami!

Tindakan kami berhubung dengan rakan sekerja, rakan niaga, pemegang saham dan orang awam dicirikan oleh integriti dan tanggungjawab. Evonik tidak bertolak ansur dengan pelanggaran undang-undang semasa atau tatakelakuan Evonik. Evonik percaya bahawa syarikat yang moden mesti menegakkan undang-undang untuk mencapai kejayaan nasional dan antarabangsa yang lestari.

Sistem pemberi maklumat elektronik ini tersedia untuk para pekerja dan juga para pelanggan, pembekal dan rakan niaga lain untuk melaporkan kemungkinan pelanggaran pematuhan. Pelaporan pelanggaran berat yang sebenar atau yang disyaki terhadap undang-undang boleh dikemukakan melalui platform ini atas nama anda atau, jika anda dikehendaki, tanpa nama.

Laporan anda akan diperlakukan dengan kerahsiaan yang ketat dan hanya dikemukakan kepada jabatan pakar yang berwibawa di Evonik.

Sila berkongsi hanya maklumat yang benar mengikut pengetahuan anda yang terbaik. Penyerahan maklumat palsu atau mengelirukan secara sengaja akan membawa akibat.

Maklumat anda membantu kami mengatasi pelanggaran pada peringkat awal dan menghalang atau mengurangkan kerosakan kepada syarikat kita, pekerja kita dan rakan niaga kita.

Terima kasih terlebih dahulu atas bantuan dan keprihatinan anda!

Mengapakah saya perlu mengemukakan laporan?
Apakah jenis laporan yang akan membantu Evonik?
Mengapakah penyediaan peti mel berfaedah, dan bagaimanakah saya menyediakannya?
Bagaimanakah saya boleh menerima jawapan, dan kekal tanpa nama pada masa yang sama?