Táto aplikácia nie je súčasťou webové stránky Evonik alebo intranetu Evonik.

Evonik Industries AG

Compliance v Evonik - podporte nás!

Naše akcie týkajúce sa kolegov, obchodných partnerov, akcionárov a verejnosti sú charakterizované integritou a zodpovednosťou. Evonik netoleruje porušenia súčasných právnych predpisov ani kódexu správania spoločnosti Evonik. Evonik verí, že moderné spoločnosti musia dodržiavať zákon, aby dosiahli udržateľný národný a medzinárodný úspech.

Tento elektronický systém podávania hlásení je k dispozícii tak zamestnancom, ako aj klientom, dodávateľom a ďalším obchodným partnerom, aby mohli nahlásiť možné porušenia compliance. Hlásenia o skutočných alebo podozrivých závažných porušeniach zákona môžu byť odoslané prostredníctvom tejto platformy vo vašom mene, alebo, ak je to žiaduce, aj anonymne.

S vašimi hláseniami budeme zaobchádzať prísne dôverne a budú odovzdané výhradne iba príslušnému k tomu určenému oddeleniu v Evoniku.

Zdieľajte s nami iba informácie, ktoré sú podľa vašich najlepších vedomostí určite pravdivé. Úmyselné podávanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií bude mať vážne následky.

Vaše informácie nám pomôžu konať proti priestupkom už v skorých štádiách a tým predchádzať, alebo znižovať škody našej spoločnosti, zamestnancov a obchodných partnerov.

Ďakujeme vopred za vašu pomoc a vašu svedomitosť!

Prečo by som mal podať hlásenie?
V akých prípadoch pomôže zamestnancovi tento systém Evoniku?
Prečo je užitočné zriadiť si poštovú schránku a ako ju nastavím?
Ako môžem dostať odpoveď, ale zároveň zostať v anonymite?