Deze toepassing is geen onderdeel van de websites van Evonik ofvan hetintranetvan Evonik.

Evonik Industries AG 45128

Voor lof en kritiek op onze producten en diensten kunt u het volgende adres gebruiken: info@evonik.com

Naleving bij Evonik – ondersteun ons!

Ons handelen onder collega's, tegenover zakenpartners, aandeelhouders en het publiek wordt gekenmerkt door integriteit en verantwoordelijkheid. Evonik tolereert geen inbreuken op de toepasselijke wetgeving of interne bedrijfsregels.

Voor het melden van mogelijke schendingen van de regelgeving is een extern beheerd elektronisch klokkenluidersysteem beschikbaar dat de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider en de in de melding genoemde derden waarborgt. Toegang tot dit klokkenluidersysteem wordt alleen verleend aan bevoegde werknemers van de verantwoordelijke afdeling. Meldingen kunnen via dit platform veilig in uw naam of desgewenst anoniem worden afgegeven.

Deel alleen informatie die, voor zover u weet, waar is.

Uw informatie helpt ons om schendingen in een vroeg stadium op te sporen en te verhelpen en om schade aan ons bedrijf, onze medewerkers en onze waardevolle zakenpartners te voorkomen of op zijn minst te verminderen.

Bij voorbaat dank voor uw hulp en uw nauwgezetheid!

Waarom zou ik een melding doen?
Welk soort meldingen zullen Evonik helpen?
Waarom is het nuttig om een postbus aan te maken en hoe maak ik er een aan?
Hoe kan ik een antwoord krijgen, maar tegelijkertijd anoniem blijven?