Deze toepassing is geen onderdeel van de websites van Evonik ofvan hetintranetvan Evonik.

Evonik Industries AG

Naleving bij Evonik – ondersteun ons!

Onze acties met betrekking tot collega's, zakenpartners, aandeelhouders en het publiek worden gekenmerkt door integriteit en verantwoordelijkheid. Evonik aanvaardt geen overtredingen van de huidige wetgeving of de Evonik gedragscode. Evonik is van mening dat moderne bedrijven de wet moeten handhaven om duurzaam nationaal en internationaal succes te behalen.

Dit elektronische klokkenluiderssysteem is beschikbaar voor medewerkers en klanten, leveranciers en andere zakenpartners om mogelijke schendingen van naleving te melden. Meldingen over daadwerkelijke of vermoedelijke ernstige schendingen van de wet kunnen via dit platform in uw naam of, indien gewenst, anoniem worden afgegeven.

Uw meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen doorgestuurd naar de bevoegde specialistische afdeling van Evonik.

Deel informatie af die naar uw beste weten waar is. Het opzettelijk indienen van valse of misleidende informatie zal gevolgen hebben.

Uw informatie helpt ons overtredingen in een vroeg stadium tegen te gaan en zo de schade voor ons bedrijf, onze werknemers en onze zakenpartners te beperken.

Bij voorbaat dank voor uw hulp en uw nauwgezetheid!

Waarom zou ik een melding doen?
Welk soort meldingen zullen Evonik helpen?
Waarom is het nuttig om een postbus aan te maken en hoe maak ik er een aan?
Hoe kan ik een antwoord krijgen, maar tegelijkertijd anoniem blijven?