Táto aplikácia nie je súčasťou webové stránky Evonik alebo intranetu Evonik.

Evonik Industries AG 45128

Pre pochvalu a kritiku našich výrobkov a služieb použite nasledujúcu adresu: info@evonik.com

Compliance v Evonik - podporte nás!

Naše konanie medzi kolegami, voči obchodným partnerom, akcionárom a verejnosti sa vyznačuje bezúhonnosťou a zodpovednosťou. Evonik netoleruje žiadne porušovanie platných právnych predpisov alebo interných predpisov spoločnosti.

Na podanie možného podania hlásenia o porušení predpisov je k dispozícii externe prevádzkovaný elektronický systém podávania hlásení, ktorý zachováva dôvernosť identity podávateľa hlásenia a tretích strán uvedených v hlásení. Prístup do tohto systému podávania hlásení majú len oprávnení zamestnanci zodpovedného oddelenia. Hlásenia je možné bezpečne podať prostredníctvom tejto platformy vo vašom mene alebo, ak si to želáte, anonymne.

Podávajte iba informácie, o ktorých si myslíte, že sú podľa vášho najlepšieho vedomia pravdivé.

Vaše informácie nám pomáhajú odhaliť a napraviť porušenia v počiatočnom štádiu a zabrániť alebo aspoň znížiť škody spôsobené našej spoločnosti, našim zamestnancom a našim váženým obchodným partnerom.

Ďakujeme vopred za vašu pomoc a vašu svedomitosť!

Prečo by som mal podať hlásenie?
V akých prípadoch pomôže zamestnancovi tento systém Evoniku?
Prečo je užitočné zriadiť si poštovú schránku a ako ju nastavím?
Ako môžem dostať odpoveď, ale zároveň zostať v anonymite?