Fraport Twin Star Management AD/ Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД
Бисквитките са деактивирани във вашия браузер.
Моля, активирайте бисквитките, за да използвате BKMS® Incident Reporting.
За повече информация относно бисквитките, моля кликнете тук.

Осигуряване на съответствие и интегритет - помогнете!

Fraport AG управлява летищата успешно по целия свят и предлага свързаните с тях услуги. Съществена предпоставка за успеха ни е да се гарантира целостта на всички бизнес процеси. Основата за това освен нашите ценности са кодексите за поведение за служители и доставчици, в които се определят стандартите за нашите действия.

Служителите на Fraport AG са длъжни да спазват действащите закони и вътрешни политики. Ако въпреки това се стигне до нарушения, ние сме заинтересувани да получим доклади за тези нарушения. Ние ще сме благодарни за всяка информация от служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори, която помага да се откриват и коригират нередностите. Само така можем да избегнем икономическите последици и щети за репутацията на нашата фирма.

Информатори, които докладват добросъвестно всички фактически или предполагаеми нарушения, не са доносници, а подпомагат целостта на нашите бизнес процеси - и по този начин гарантират нашия успех като летищен оператор. Моля, подкрепете ни в това!

Ако желаете да изпратите първото си събщение, кликнете тук:
Ако вече сте въвели пощенска кутия, можете да се регистрирате тук:
 • Кои обстоятелства трябва да докладвам?

  Ние сме заинтересовани от доклади за нарушения на закона или съществено нарушение на вътрешния правилник. Като такива се разбират особено нарушения с потенциални последици за безопасността, активите или репутацията на Fraport AG или на фирма от концерна, както и нарушенията с потенциални наказателни последици. Точна информация за възможни ключови моменти от даден доклад ще получите по време на процеса на изпращане на съобщението.

  За успешното обработване на вашия доклад, ние се нуждаем доколкото това е възможно от конкретни доказателства:

  • Какво се е случило? Каква е точната ситуация?
  • Кога е настъпило нарушението?
  • Това, което хората (име, собствено име) и / или отдели и / или бизнес партньори (точната фирма) са замесени?
  • Кой вече е информиран?

  Ще ви помолим да създадете пощенска кутия за защитена комуникация с нас. Само така можем да изискаме допълнителна информация. Това улеснява изясняването на Вашия доклад и анонимността ви остава гарантирана.

  Моля, не забравяйте, че Вашата информация може да доведе до решения, които имат последици за колеги или бизнес партньори. Затова ще Ви помолим да ни предоставяте само информация, в чиято истинност сте убедени съзнателно и отговорно.

  Изрично нежелателни са доклади, които обвиняват служители в недобросъвестност и са в разрез с добрата преценка. Доклади, които очевидно само злепоставят и опетняват други хора няма да се обработват и могат да имат граждански и наказателни санкции.

 • Как мога да подам доклад?

  Ако желаете да изпратите доклад, щракнете върху бутона „Изпращане на доклад“ в горния ляв ъгъл на нашата уводна страница.

  Процесът обхваща четири стъпки:

  1. Първо трябва да прочетете информационния текст за защитата на вашата анонимност, както и да отговорите на запитването относно сигурността.
  2. На следващата страница трябва да посочите предмета или ключов момент на Вашия доклад (За какъв тип злоупотреба имате съмнение?).
  3. На следващата страницата можете да формулирате със свои думи Вашия доклад и да отговорите на въпросите, свързани със случая, чрез избор на отговор. За свободния текст разполагате с 4096 символа. Това съответства на една пълна страница формат DIN A4. В подкрепа на вашето съобщение можете да изпратите и файл (до 5 MB). След като изпратите вашето съобщение, ще получите входящ номер като потвърждение, че сте изпратили това съобщение.
  4. Накрая моля създайте Вашата собствена, защитена пощенска кутия. На нея ще ви изпращаме обратни съобщения, можете да отговаряте на обратни запитвания, както и ще бъдете информирани относно напредъка на обработката на подадения доклад.

  Помислете дали има смисъл да запишете Вашия доклад на спокойствие преди вход и след това да го копирате в полето за въвеждане. Също така можете да подготвите евентуални приложения (напр. като pdf).
  В случай че вече разполагате със защитена пощенска кутия, получавате директен достъп до нея посредством бутона „Вход“. И тук първо трябва да потвърдите запитването относно сигурността.

  BKMS® Incident Reporting защитава по технически път вашата анонимност, стига вие да не въведете данни, позволяващи вашето идентифициране.

 • Какво се случва с моя доклад?

  Вашият доклад отива директно до Омбудсмана на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Ако докладът е правдоподобен и съдържа информация относно нарушения на закона или значими нарушения на вътрешните правила, ние ще проучим фактите. Нашата цел е да изясним подозренията и да отстраним евентуално съществуващите недостатъци. Създаването на защитена пощенска кутия много често ни улеснява в изясняването на Вашия доклад, защото ние може да ви помолим при необходимост за допълнителна информация.

  Разглеждането на фактите по принцип става от екип по разследване, състоящ се от служители от отдел „Управление на съответствието и правни дейности“, Омбудсмана в компанията, Началник отдел Сигурност, Началник отдел Човешки ресурси във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. При необходимост се привличат други вътрешни и/или външни органи (напр. като одитори, адвокатски кантори). По принцип съответните органи за надзор се информират за доклада и инициираните разследвания. При това кръгът от участници се поддържа възможно най-малък. Разпространяването на информация се извършва само до степента, необходима и позволена от закона за защита на данните.

  Ако сте създали пощенска кутия, ще получите обратно съобщение за състоянието или резултата от нашите разследвания.

 • Как се гарантира моята анонимност?

  Върховният принцип на BKMS® Incident Reporting се състои в това, да се защити самоличността на лицето, подало доклада. Защитата на анонимността на системата е сертифицирана.

  Вие избирате вашия личен псевдоним / вашето потребителско име и парола, за да създадете своя пощенска кутия. Криптиране и други специални мерки за сигурност гарантират, че Вашият доклад ще остане анонимен по всяко време. В нито един момент не трябва да предоставяте лична информация по време на подаването на Вашия доклад. Не посочвайте и други данни, които биха позволили вашето идентифициране, ако желаете да останете анонимни.

  Отговорният за Вашия доклад проверяващ ще се свърже с Вас чрез вашата защитена пощенска кутия, за да Ви информира за текущото състояние на обработката или да Ви зададе други въпроси, при условие, че някои точки трябва да бъдат изяснени. Вашата анонимност остава също и по време на този процес гарантирана по всяко време. Ние сме заинтересувани от Вашия доклад, за да предотвратим щетите, а не за да получим информация за Вас.

 • Мога ли да изпращам доклади също и при персонално лице за контакт?

  В рамките на изискваната в концерна Fraport култура на доверие, ние дори препоръчваме докладите да се подават първо до Вашия отговорен ръководител.

  В случай, че желаете да докладвате лично вашия сигнал, запазвайки анонимността си във Фрапорт, можете също така да се свържете с нашия външен омбудсман - адвокат Анете Парш, специалист по наказателно право. В този случай, вашата анонимност- в качеството ви на докладващ за нередност, е защитена благодарения на ангажимента за конфиденциалност (що се касае до Фрапорт).

  Омбудсманът оперира като доверено лице за всички служители, клиенти, доставчици и други бизнес партньори на Фрапорт АГ или компаниите от Групата на Фрапорт. Нейната главна задача е да приема, документира и да изследва от правна гледна точка сигнали, касаещи корупционни или незаконни действия, както и такива, нанасящи вреди и щети на компанията.

  С г-жа Парш можете да се свържете директно на телефон 0800 / 123 0 125 или на факс 0800 / 123 0 126, както и по имейл: parsch@ombudsfrau-parsch.de.

  За повече информация във връзка с нейната функция, моля посетете сайта на Г-жа Парш: www.ombudsfrau-parsch.de.