Fraport Twin Star Management AD/ Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Осигуряване на съответствие и интегритет - помогнете!

Fraport AG управлява летищата успешно по целия свят и предлага свързаните с тях услуги. Съществена предпоставка за успеха ни е да се гарантира целостта на всички бизнес процеси. Основата за това освен нашите ценности са кодексите за поведение за служители и доставчици, в които се определят стандартите за нашите действия.

Служителите на Fraport AG са длъжни да спазват действащите закони и вътрешни политики. Ако въпреки това се стигне до нарушения, ние сме заинтересувани да получим доклади за тези нарушения. Ние ще сме благодарни за всяка информация от служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори, която помага да се откриват и коригират нередностите. Само така можем да избегнем икономическите последици и щети за репутацията на нашата фирма.

Информатори, които докладват добросъвестно всички фактически или предполагаеми нарушения, не са доносници, а подпомагат целостта на нашите бизнес процеси - и по този начин гарантират нашия успех като летищен оператор. Моля, подкрепете ни в това!

Кои обстоятелства трябва да докладвам?
Как мога да подам доклад?
Какво се случва с моя доклад?
Как се гарантира моята анонимност?
Мога ли да изпращам доклади също и при персонално лице за контакт?