Ta aplikacja nie jest częścią stron internetowych GDA ani intranetu GDA.

Gesellschaft für Dienste im Alter mbH

Najlepsza ochrona jest od wewnątrz

GDA to przedsiębiorstwo prowadzone przez ludzi dla ludzi. Każdy z nas swoim postępowaniem przyczynia się do tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa.
Jednak tam, gdzie działają ludzie, może też dojść do niewłaściwych zachowań.
W takim przedsiębiorstwie, jak GDA, może ono mieć bardzo różne formy, na przykład przy pielęgnacji, w codziennym obchodzeniu się z pracownikami, przy zakupie środków pielęgnacyjnych i pomocniczych lub innych produktów albo podczas zlecenia różnych zadań podmiotom zewnętrznym.
Działania szkodzące naszemu wizerunkowi, naruszenia praw człowieka lub reguł społecznych albo norm prawa karnego, jak np. naruszenie nietykalności cielesnej, napastowanie seksualne, niewłaściwe postępowanie, dyskryminacja, kradzież, oszustwo lub korupcja nie tylko szkodzą przedsiębiorstwu, ale w szczególności naszym mieszkańcom i pracownikom.
Ochrona osób powierzonych naszej opiece i kolegialna, uczciwa i harmonijna atmosfera w pracy są warunkiem naszych dalszych, wspólnych sukcesów.

Często jednak ludzie nie mają dość odwagi, by otwarcie mówić o nieprawidłowościach w organizacji i zgłaszać je. Obawiają się negatywnych konsekwencji, jak choćby wypowiedzenia umowy o pracę lub opinii kogoś, kto kala swoje gniazdo.

Doświadczenia z zakresu zarządzania, z przedsiębiorstw i organizacji dowodzą, że te obawy są całkiem uzasadnione. Ochrona osób przesyłających zgłoszenia ma dla GDA bardzo duże znaczenie.
GDA chroni sygnalistów - osoby przesyłające zgłoszenia - przed ewentualnymi problemami poprzez system zgłoszeniowy, przez który można nawiązać bezpośredni kontakt, na życzenie także anonimowo, z zaufaną osobą GDA (Wolfgang Lindner) i przekazać swoje zgłoszenie. Pan Lindner nie jest pracownikiem GDA, tym samym jest osobą neutralną dla sprawy.

Techniczne prześledzenie wsteczne do osoby zgłaszającej (sygnalisty) nie jest możliwe, jak długo nie podasz żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.
System ma tę wielką zaletę, że możesz w pełni zachować anonimowość, a jednocześnie możesz prowadzić dialog z zaufaną osobą. Dlatego prosimy o skonfigurowanie na koniec procesy zgłoszeniowego bezpiecznej skrzynki pocztowej, by móc odpowiadać na dodatkowe pytania w trakcie postępowania.

Prosimy o wczesne rozpoznawanie i zgłaszanie niewłaściwego postępowania, dla dobra osób powierzonych naszej opiece, dla dobra naszych pracowników i naszego przedsiębiorstwa! Dziękujemy!

Dlaczego powinienem wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia pomogą waszej organizacji?
Jak moje zgłoszenie będzie przetwarzane, jak mogę założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymam wiadomość i jednocześnie zachowam anonimowość?