METRO Corporate Compliance

Nebojte se promluvit!

Čestné jednání a dodržování příslušných právních předpisů a firemních směrnic mají ve společnosti METRO obrovský význam a jsou prioritou správní rady METRO.Všichni zaměstnanci a členové managementu společnosti METRO jsou proto povinni jednat v souladu s platnými právními předpisy, podnikovými zásadami společnosti METRO a firemními směrnicemi – všude a za všech okolností.

Tento oznamovací systém byl vytvořen, abychom mohli přijímat hlášení o pozorovaném porušování ve společnosti METRO. Systém je přístupný zaměstnancům společnosti METRO a externím třetím osobám, například zákazníkům či obchodním partnerům.

Systém obecně umožňuje anonymní hlášení událostí. Můžete se rozhodnout sdělit svou totožnost, protože tím je usnadněn rychlý a účinný postup při prošetřování. Se všemi hlášeními je nakládáno nanejvýš důvěrně a oznamovatelé jsou samozřejmě chráněni.

Vaše hlášení slouží k objasnění pochybení, pomáhá společnosti METRO rychle reagovat na přestupky a důsledně prosazovat čestné jednání ve společnosti.

Děkujeme za vaši spolupráci!

Správní rada, METRO AG

Jaké druhy hlášení jsou užitečné pro společnost METRO?
Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jak bude mé hlášení zpracováno, jak zřídím poštovní schránku?
Jak obdržím odpověď, avšak zároveň zůstanu v anonymitě?