METRO Corporate Compliance

Zareaguj!

Uczciwość oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych firmowych ma wielkie znaczenie dla METRO i stanowi priorytet Zarządu METRO. W związku z tym, wymaga się od wszystkich pracowników oraz personelu zarządzającego METRO działania zgodnego z obowiązującymi przepisami, zasadami biznesowymi METRO oraz firmowymi wytycznymi – wszędzie i zawsze.

System zgłoszeniowy został utworzony w celu przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń w METRO. Jest on dostępny dla wszystkich pracowników METRO oraz dla osób trzecich spoza Grupy, np. dla klientów lub partnerów biznesowych.

W ramach systemu możesz dokonać zgłoszenia anonimowo. Jeżeli jednak postanowisz ujawnić swoje dane, to ułatwisz METRO szybkie i efektywne prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako ściśle poufne, zaś osoby składające zgłoszenia są oczywiście chronione.

Twoje zgłoszenie przyczynia się do wyjaśniania przewinień, pomaga METRO szybko reagować na naruszenia i pozwala na konsekwentną realizację polityki uczciwości w firmie.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

Zarząd METRO AG

Jakie rodzaje zgłoszeń są pomocne dla METRO?
Dlaszego powinienem wysłać zgłoszenie?
Jak moje zgłoszenie będzie przetwarzane, jak mogę założyć skrzynkę pocztową?
W jaki sposób dostanę odpowiedź i czy jednocześnie pozostanę anonimowy?