BKMS System
T-Mobile Polska S.A.
Obsługa cookies w Twojej przeglądarce jest wyłączona.
Aby korzystać z BKMS® System, włącz obsługę cookies.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies, kliknij tutaj.

Przejrzystość działań i ich zgodność z prawem, przyjętymi zasadami i wartościami są podstawą działalności odpowiedzialnej firmy.

T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile Polska) przykłada ogromną wagę do działania zgodnego z obowiązującymi w Polsce i na świecie regulacjami i zasadami związanymi z prowadzeniem odpowiedzialnej działalności gospodarczej.

Wszyscy pracownicy, a także partnerzy biznesowi, klienci, udziałowcy i inne osoby, chcące zgłosić potencjalne naruszenia wewnętrznych polityk T-Mobile Polska, wewnętrznych regulacji lub przepisów prawa, mogą zrobić to za pomocą systemu BKMS®. W każdym przypadku system gwarantuje pełną anonimowość i poufność.

Za pomocą tego systemu T-Mobile Polska stara się zapobiec i zminimalizować ryzyko związane z konsekwencjami naruszenia obowiązujących reguł lub przepisów prawa. Liczymy na przekazywanie przemyślanych i odpowiedzialnych zgłoszeń ze strony pracowników T-Mobile Polska oraz innych zainteresowanych stron. Prosimy o zgłaszanie incydentów, które według wstępnej oceny mogłyby działać na szkodę lub podważyć reputację T-Mobile Polska.

Przed przesłaniem zgłoszenia o incydencie należy się upewnić, czy nie zostaną naruszone obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Trzeba także wziąć pod uwagę, że każde zgłoszenie może skutkować poważnymi konsekwencjami służbowymi lub prawnymi dla zaangażowanych w incydenty osób.

Formularz anonimowy powinien być używany jedynie w wyjątkowych przypadkach!

Formularz anonimowy powinien być używany jedynie w przypadku, gdy ujawnienie swoich danych osobowych mogłoby się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla zgłaszającego, np. prawnymi lub społecznymi.

Proszę nie wykorzystywać systemu do zgłaszania skarg i reklamacji związanych z obsługą klientów, ani do zadawania pytań dotyczących usług i produktów oferowanych przez T-Mobile Polska. Zgłoszenia takie nie będą obsługiwane w systemie BKMS®.

Zachowanie anonimowości

Dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym system chroni anonimowość osób zgłaszających incydenty, o ile nie zostaną wprowadzone do niego informacje pozwalające bezpośrednio na identyfikację osoby zgłaszającej problem.

Aby wysłać pierwsze zgłoszenie, kliknij następujący przycisk:
Użytkownicy, którzy już założyli skrzynkę pocztową, mogą się zalogować poniżej:
 • Dlaczego należy przekazywać zgłoszenia?

  Naszym celem jest ustanawianie standardów nie tylko przez prezentowane kompetencje zawodowe i wydajność pracy, ale także poprzez sposób w jaki działamy. Dotyczy to także zapewnienia zgodności z wymogami Kodeksu Etyki Biznesu, wartościami i odpowiedzialnością T-Mobile Polska, a także z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Być może posiadasz wiedzę o zachowaniach, które narażają T-Mobile Polska na ryzyko biznesowe.

  Chcemy zapewnić efektywną ochronę osobom zgłaszającym incydenty i dlatego umożliwiamy dostęp do platformy komunikacyjnej zabezpieczonej najnowszymi technologiami. Pozwala ona na zgłoszenie sprawy imiennie lub anonimowo. System BKMS® umożliwia także aktywne uczestnictwo i monitorowanie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, poprzez założenie osobie zgłaszającej anonimowej skrzynki pocztowej.

 • Jakie rodzaje spraw można zgłaszać?

  Możesz zgłaszać naruszenia przepisów prawa, obowiązujących w T-Mobile Polska polityk i zasad postępowania:

  • Przestępstwa - np. korupcja, naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych;
  • Informacje o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na sprawozdawczość finansową T-Mobile Polska lub niezależny audyt;
  • Poważne naruszenia Kodeksu Etyki Biznesu oraz wewnętrznych polityk i procedur.

  Proszę nie wykorzystywać systemu do zgłaszania skarg i reklamacji związanych z obsługą klientów, ani do zadawania pytań dotyczących usług i produktów oferowanych przez T-Mobile Polska. Zgłoszenia takie nie będą obsługiwane w systemie.

  Osoba zgłaszająca otrzyma informacje zwrotne na temat najważniejszych kwestii, które będą ujęte w raporcie o incydencie.

 • W jaki sposób można przesłać zgłoszenie? Jak skonfigurować skrzynkę pocztową?

  Jeżeli chcesz wysłać zgłoszenie imienne lub anonimowe, kliknij przycisk "Wyślij zgłoszenie" w lewym górnym rogu naszej strony.

  Proces zgłaszania składa się z 4 etapów:

  1. Na pierwszej stronie należy potwierdzić, że zapoznałeś się z informacją dotyczącą ochrony anonimowości.
  2. Na następnej stronie zostaniesz poproszony o podanie tematu zgłoszenia.
  3. Na stronie zgłoszeniowej można opisać incydent/zdarzenie własnymi słowami i wybrać odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy. Możesz wykorzystać do 4096 znaków w polu tekstowym, co odpowiada pełnej stronie A4. Można również dołączyć małe pliki do 2 MB uzupełniające zgłoszenie. Należy pamiętać, że dokumenty mogą zawierać informacje o autorze. Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz numer dokumentu, jako dowód przyjęcia zgłoszenia przez T-Mobile Polska.
  4. Można skonfigurować swoją własną, anonimową skrzynkę pocztową. Będą na nią przesyłane informacje zwrotne od nas, odpowiedzi na dodatkowe pytania, jak również informacje o postępowaniu wyjaśniającym dany incydent/zdarzenie.

  Po otrzymaniu anonimowej skrzynki pocztowej, możesz skorzystać z niej używając przycisku "Login”, należy jednak najpierw przejść proces weryfikacji użytkownika.

  System chroni anonimowość i z technicznego punktu widzenia nie pozwoli na identyfikację użytkownika, o ile w treści zgłoszenia nie zostaną podane informacje pozwalające na identyfikację zgłaszającego.

  Zapewniamy, że nie jesteśmy zainteresowani Państwa danymi personalnymi a jedynie incydentem/zdarzeniem opisanym w zgłoszeniu. W celu zapobieżenia jakimkolwiek stratom, na które mogłaby być narażona T-Mobile Polska chcemy, aby ujawnionych nieprawidłowidłości było jak najwięcej.

 • Jak otrzymać informacje zwrotne i nadal zachować anonimowość?

  Chcemy zapewnić, że procedury stosowane w systemie BKMS® mają na celu ochronę osoby zgłaszającej incydent/zdarzenie. System otrzymał certyfikat potwierdzajacy zachowanie anonimowości, który w każdej chwili można sprawdzić. Po skonfigurowaniu anonimowej skrzynki pocztowej, wybierany jest pseudonim i hasło. Twoje zgłoszenie staje się anonimowe przez zaszyfrowanie i inne specjalnie dobrane procedury bezpieczeństwa. Osoba zgłaszająca nigdy nie zostanie poproszona o podanie swoich danych osobowych w procesie zgłaszania incydentu/zdarzenia. System chroni anonimowość i z technicznego punktu widzenia nie pozwoli na identyfikację użytkownika.
  Możesz dodatkowo chronić swoją anonimowość, korzystając z publicznego komputera (np. w kawiarni internetowej).

  Za pośrednictwem anonimowej skrzynki pocztowej przesyłane będą informacje zwrotne o tym, co dzieje się z danym zgłoszeniem. Jeśli jakiekolwiek kwestie będą niejasne, mogą być wyjaśnione także przy użyciu skrzynki pocztowej. Nie jesteśmy zainteresowani Państwa danymi personalnymi, a jedynie incydentem/zdarzeniem opisanym w zgłoszeniu.