T-Mobile Polska S.A.

Przejrzystość działań i ich zgodność z prawem, przyjętymi zasadami i wartościami są podstawą działalności odpowiedzialnej firmy.

T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile Polska) przykłada ogromną wagę do działania zgodnego z obowiązującymi w Polsce i na świecie regulacjami i zasadami związanymi z prowadzeniem odpowiedzialnej działalności gospodarczej.

Wszyscy pracownicy, a także partnerzy biznesowi, klienci, udziałowcy i inne osoby, chcące zgłosić potencjalne naruszenia wewnętrznych polityk T-Mobile Polska, wewnętrznych regulacji lub przepisów prawa, mogą zrobić to za pomocą systemu BKMS®. W każdym przypadku system gwarantuje pełną anonimowość i poufność.

Za pomocą tego systemu T-Mobile Polska stara się zapobiec i zminimalizować ryzyko związane z konsekwencjami naruszenia obowiązujących reguł lub przepisów prawa. Liczymy na przekazywanie przemyślanych i odpowiedzialnych zgłoszeń ze strony pracowników T-Mobile Polska oraz innych zainteresowanych stron. Prosimy o zgłaszanie incydentów, które według wstępnej oceny mogłyby działać na szkodę lub podważyć reputację T-Mobile Polska.

Przed przesłaniem zgłoszenia o incydencie należy się upewnić, czy nie zostaną naruszone obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Trzeba także wziąć pod uwagę, że każde zgłoszenie może skutkować poważnymi konsekwencjami służbowymi lub prawnymi dla zaangażowanych w incydenty osób.

Formularz anonimowy powinien być używany jedynie w wyjątkowych przypadkach!

Formularz anonimowy powinien być używany jedynie w przypadku, gdy ujawnienie swoich danych osobowych mogłoby się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla zgłaszającego, np. prawnymi lub społecznymi.

Proszę nie wykorzystywać systemu do zgłaszania skarg i reklamacji związanych z obsługą klientów, ani do zadawania pytań dotyczących usług i produktów oferowanych przez T-Mobile Polska. Zgłoszenia takie nie będą obsługiwane w systemie BKMS®.

Zachowanie anonimowości

Dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym system chroni anonimowość osób zgłaszających incydenty, o ile nie zostaną wprowadzone do niego informacje pozwalające bezpośrednio na identyfikację osoby zgłaszającej problem.

Dlaczego należy przekazywać zgłoszenia?
Jakie rodzaje spraw można zgłaszać?
W jaki sposób można przesłać zgłoszenie? Jak skonfigurować skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać informacje zwrotne i nadal zachować anonimowość?