แอพพลิเคชั่นนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Siemens หรือระบบอินทราเน็ตของ Siemens.

Siemens AG

เรียนผู้ใช้ โปรดทราบว่า:

Siemens Healthineers เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2018 และจึงได้จัดตั้งสายด่วน “Let Us Know” ของตนเองขึ้นสำหรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หากคุณต้องการส่งการแจ้งข้อความที่เกี่ยวข้องกับ Siemens Healthineers กรุณาใช้ลิงก์ต่อไปนี้: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19sh8&language=tha

Siemens Gamesa ได้นำระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่เรียกว่า “Integrity Hotline” มาใช้ หากคุณต้องการส่งการแจ้งข้อความที่เกี่ยวข้องกับ Siemens Gamesa กรุณาใช้ลิงก์ต่อไปนี้: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=23wd4&language=tha

Siemens Energy ได้นำระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่เรียกว่า “Speak Up” มาใช้ หากคุณต้องการส่งการแจ้งข้อความที่เกี่ยวข้องกับ Siemens Energy กรุณาใช้ลิงก์ต่อไปนี้: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=LP5taA&language=tha

Siemens ดำเนินธุรกิจที่ขาวสะอาดเท่านั้น

การกระทำของเราต่อผู้ร่วมงาน พันธมิตรทางธุรกิจ หุ้นส่วน และสาธารณชน เป็นไปอย่างซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ Siemens ไม่ยอมรับการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่ใช้หรือ Siemens Business Conduct Guidelines (แนวทางการดำเนินธุรกิจ).

ช่องทางการสื่อสาร "Tell Us" เป็นช่องทางที่นำเสนอโอกาสในการแจ้งข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าละเมิดการปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารจัดการด้านเทคนิคของ Tell Us ดำเนินการโดยบริษัท EQS Group AG ซึ่งเป็นบริษัทอิสระ และแอพพลิเคชั่นจะได้รับการเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในเยอรมนี การตรวจสอบเนื้อหาจะดำเนินการโดย Siemens เท่านั้น

  • ข้อมูลที่คุณแจ้งจะถูกจัดการอย่างเป็นความลับที่สุด และจะใช้ร่วมกับฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการแจ้งเบาะแสขั้นต่อไปเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณแบ่งปันผ่าน Tell Us ได้ ที่นี่ Siemens สนับสนุนให้คุณเปิดเผยตัวตน
  • ข้อมูลที่คุณแจ้งอาจทำให้มีการเริ่มการสอบสวนภายในบริษัท รวมทั้งการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลอื่น ๆ เนื่องจากเหตุผลนี้ โปรดแบ่งปันข้อมูลที่เป็นจริงตามความรู้ที่ดีที่สุดของคุณเท่านั้น. การส่งข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงโดยเจตนา จะได้รับผลที่ร้ายแรง การเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาในหลายประเทศ การแจ้งเบาะแสโดยสุจริตและด้วยความรู้ที่ดีที่สุดของคุณ จะไม่ทำให้บริษัทกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลในด้านลบ
  • โปรดทราบ: "Tell Us" ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน! โปรดอย่าใช้บริการนี้แจ้งภัยคุกคามต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับข้อมูลดังกล่าว หากจำเป็น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือ Security Department ภายใน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
  • อย่าแจ้งข้อมูลใด ๆ แก่เราหากการแจ้งนั้นเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายในประเทศของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันความลับของประเทศ
เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งเบาะแส
คุณสามารถแจ้งเบาะแสในเหตุการณ์ใดได้บ้าง
กระบวนการส่งการแจ้งเบาะแสคืออะไร ฉันจะสร้างตู้ไปรษณีนิรภัยขึ้นได้อย่างไร
การไม่ระบุชื่อของฉันได้รับการปกป้องหรือไม่ และฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับได้อย่างไร
ซีเมนส์จะประเมินการแจ้งเบาะแสของฉันอย่างไร
ฉันจะทำอย่างไรหากฉันได้รับมาตรการตอบโต้