voestalpine AG

Vaše znalosti mohou pomoci –
Přispívejte aktivně k tomu, aby byly dodržovány zákony a pokyny pro chování!

Tento systém nahlašování je k dispozici všem zaměstnancům skupiny voestalpine, našim obchodním partnerům a externím oznamovatelům pro hlášení potenciálního porušení zákonů nebo zásad v oblastech:

  • antimonopolní zákon, korupce, podvod, střety zájmů, dodržování pravidel kapitálového trhu,
  • diskriminace, sexuální obtěžování, šikana, lidská práva,
  • ochrana dat,
  • dodržování technických předpisů, zejména dodržování technických norem a certifikací v oblasti výrobních procesů a IT zabezpečení,
  • ekologie,
  • bezpečnost a ochrana zdraví a
  • porušení v jiných oblastech.

Na následujících stránkách vám nabízíme prostor, který je technicky přístupný pouze vám a nám, kde můžete otevřeně a bez obav z odvetných opatření sdílet informace.

Můžete se svobodně rozhodnout, zda si přejete podat hlášení jménem nebo anonymně. V zájmu vytvoření otevřené firemní kultury bychom vás rádi vyzvali, abyste uvedli své jméno.

Pokud si nepřejete sdělit své jméno, budeme vaše rozhodnutí respektovat. V takovém případě si můžete pro komunikaci s námi zřídit zvlášť chráněnou (anonymní) poštovní schránku. Je to důležité, protože během zpracování hlášení se často objevují otázky, které můžeme objasnit pouze s vaší podporou a které mohou být rozhodující pro další postup.

Oznamovatelé, kteří v dobré víře oznámí skutečné nebo domnělé pochybení, se nemusí obávat žádných negativních důsledků. Nejsou to udavači, nýbrž pomáhají zajistit integritu v našich obchodních procesech.

Pro zjednodušení toku textu nepoužíváme žádné genderově neutrální formulace. Pokud jsou odkazy na osoby formulovány s použitím mužského rodu, platí veškeré takové formulace pro všechna pohlaví stejně.
Proč bych měl/a podat hlášení?
Jaké druhy porušení lze nahlásit?
Jak se odešle hlášení a jak si zřídím poštovní schránku?
Kdo bude zpracovávat moje hlášení?
Mohu své hlášení podat jinde?
Jak obdržím odpověď, avšak zároveň zůstanu v anonymitě?