Beiersdorf AG

Makipag-usap. Makikinig kami.

Naninindigan ang ating mga brand sa kahalagahan ng tiwala at mataas na kalidad. Ang pagsunod sa batas at sa ating mga pangkumpanyang alituntunin ay mahalagang bahagi ng ating kultura ng negosyo at nasa diwa ng tiwalang ibinibigay sa atin ng ating mga customer, consumer, at empleyado araw-araw.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Interesado ang Beiersdorf na matuto tungkol sa hindi pagsunod (paglabag sa compliance) para mapanatili ang integridad ng kumpanya at makaiwas sa potensyal na pagkasira ng reputasyon ng ating mga brand.

Maaaring gamitin ng ating mga empleyado, customer, supplier, at iba pang kasosyo ang ating secure na whistleblowing system (BKMS® Incident Reporting) para magbigay ng mga report sa mga paksa sa ibaba.

  • Pagmanipula sa accounting at internal na pag-report
  • Katiwalian
  • Mga salungatan ng mga interes
  • Panloloko/ Pagsira sa tiwala/ Pagkakadispalko/ Pagnanakaw
  • Mga paglabag sa antitrust law
  • Mga paglabag sa proteksyon ng data
  • Mga paglabag sa buwis
  • Mga paglabag sa customs
  • Securities trading/ insider trading
  • Diskriminasyon/ panggigipit

Pakitandaan: Hindi para sa pangangasiwa ng mga tawag na pang-emergency ang whistleblowing system. Pakigamit ang pampublikong sistema para sa tawag na pang-emergency sa mga sitwasyon kung saan nailalagay sa direktang peligro ang mga tao.

Maaaring magpasa ang mga whistleblower ng mga report kahit saanman sa mundo anumang oras sa umaga o gabi. Bibigyang-daan ka ng BKMS® Incident Reporting na manatiling anonymous kung gusto mo, hangga't hindi ka naglalagay ng anumang data na nakakapagpakilala sa iyo. Maaari mong piliing ipasa ang pangalan mo at padaliin ang proseso ng pagtaguyod sa mga fact ng kaso. Ipapadala ang iyong report sa mga departamento ng Corporate Auditing at Corporate Compliance Management. Ang mga report na may kinalaman sa mga paksa na pagprotekta ng data, buwis, customs, securities trading/ insider trading, at diskriminasyon/ panggigipit ay ipapasa sa naaangkop na departmento sa loob ng kumpanya para masuri at masiyasat.

Hindi namin pinapayagan ang mga anonymous na report na may pangunahing paksa na diskriminasyon/ panggigipit.

Pakigamit nang maayos ang whistleblowing system. Mangyaring magbigay lang ng impormasyon kung kumbinsido ka sa pagiging tumpak nito ayon sa iyong pinakamahusay na kaalaman at paniniwala.

Syempre, maaari ka pa ring magbigay ng mga report tungkol sa maaaring hindi pagsunod (paglabag sa compliance) gamit ang mga kasalukuyang paraan ng pag-report ng empleyado (gaya ng pamamagitan ng iyong mga superior o sa Compliance Hotline).

Bakit ako magbibigay ng report?
Anong uri ng report ang maaaring ibigay?
Paano gumagana ang paraan ng pag-report at paano ako magse-set up ng postbox?
Paano ako makakatanggap ng sagot habang nananatili pa ring anonymous?