Beiersdorf AG

Nebojte se promluvit. Záleží nám na tom.

Naše značky představují důvěru a vysokou kvalitu. Dodržování zákona a našich vnitřních pokynů je ústřední částí naší podnikové kultury a je jádrem důvěry, kterou v nás naši zákazníci, spotřebitelé a zaměstnanci každý den vkládají.

Dessi Temperley
„Our business culture and behavior as a company is based on our four Core Values - Care, Trust, Simplicity, and Courage. These values guide us and represent the way we do business in a compliant way following high ethical standards.
The BKMS® platform is designed to ensure that our work continues to be based on these ethical principles. The Executive Board encourages you to speak up about misconduct that you feel needs to be addressed and to make use of the platform or any other reporting channel you feel comfortable with.“

Firma Beiersdorf má zájem dozvědět se o porušování předpisů, aby byla zachována bezúhonnost firmy a aby se předešlo možnému poškození našich značek.

Naši zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři mohou využít našeho zabezpečeného systému nahlašování (systém BKMS® Incident Reporting) pro podávání hlášení o níže uvedených tématech.

 • Manipulace s účetnictvím a interním vykazováním
 • Korupce
 • Střet zájmů
 • Podvod/porušení důvěry/​zpronevěra/krádež
 • Porušení antimonopolního práva
 • Porušení ochrany údajů
 • Porušení daňových zákonů
 • Celní protiprávní jednání
 • Obchodování s cennými papíry/obchodování zasvěcených osob
 • Diskriminace/obtěžování
 • Ochrana životního prostředí/ lidská práva
 • Ostatní

Upozornění: Systém nahlašování není určen k řešení tísňových volání. Použijte systém veřejného tísňového volání, pokud došlo k přímému ohrožení osob.

Oznamovatelé mohou podávat hlášení po celém světě kdykoliv ve dne či v noci. Díky systému BKMS® Incident Reporting můžete podle potřeby zůstat v anonymitě, nezadáte-li žádné údaje, podle nichž by vás bylo možné identifikovat. Samozřejmě se můžete rozhodnout, že uvedete své jméno, čímž usnadníte zjištění fakt daného případu. Vaše hlášení bude odesláno do oddělení Corporate Auditing a Corporate Compliance Management. Hlášení týkající se tématu ochrany údajů, daní, cel, obchodování s cennými papíry/obchodování zasvěcených osob a diskriminace/obtěžování budou předána příslušnému internímu oddělení k prošetření.

Nepovolujeme anonymní hlášení v tématu diskriminace/obtěžování.

Používejte systém nahlašování zodpovědně. Uvádějte pouze informace, pokud jste přesvědčeni o jejich přesnosti podle svého nejlepšího přesvědčení a znalostí.

Samozřejmě můžete i nadále odesílat hlášení o možném porušení dodržování předpisů za použití stávajících zaměstnaneckých metod pro podávání hlášení.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaká hlášení lze podat?
Jak funguje proces podávání hlášení a jak zřídím poštovní schránku?
Jak obdržet odpověď, a zůstat v anonymitě?