Deze toepassing maakt geen deel uit van de Boehringer Ingelheim-Website of het Boehringer Ingelheim-Intranet

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Naleving - Speak up!

Boehringer Ingelheim is vastbesloten om zaken te doen met integriteit en in overeenstemming met toepasselijke wetten, voorschriften en bedrijfsbeleid en -procedures. Dit engagement wordt ondersteund door het “Speak up” beleid goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Boehringer Ingelheim.

Het kan gebeuren dat u zich bewust bent van een actie of gedrag dat niet in overeenstemming is met ons engagement, zoals overtreding, wangedrag, dubieuze praktijken of afwijking van het beleid en de procedures. In dit geval moedigen we u aan om vrijuit te spreken (“Speak up”) en dit te melden aan uw lijnmanager, de lokale Compliance Officer, de HR-afdeling of een andere manager verantwoordelijk voor de functie waar de actie of het gedrag plaatsvond.

Als u zich niet op uw gemak voelt om rechtstreeks contact op te nemen met deze personen of als uw pogingen om uiting te geven aan bezorgdheden geen resultaten opleverden, bieden we u dit “Speak up” portaal aan. Het webportaal wordt aangeboden door een externe leverancier, die geen toegang heeft tot de inhoud of tot gegevens van u of van uw melding.

We moedigen gebruikers van het “Speak up” portaal aan om hun naam op te geven. Indien u evenwel anoniem wil blijven, zal uw identiteit niet in het systeem opgenomen worden.

Het is verboden om opzettelijke verkeerde of lasterlijke informatie af te geven, of om meldingen af te geven met ongegronde beschuldigingen of klachten. Dit soort meldingen zullen niet geduld worden en kunnen het onderwerp zijn van wettelijke vervolging, civielrechtelijke vorderingen en arbeidsrechtelijke sancties.

Waarom moet ik een melding doen?
Welk soort incidenten/voorvallen kunnen gemeld worden?
Kan ik anoniem melden?
Wat is het proces om een melding af te geven? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe ontvang ik feedback en blijf ik tegelijkertijd anoniem?
Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beschermd?