Tämä sovellus ei ole osa Boehringer Ingelheim-verkkosivustoa tai Boehringer Ingelheim-Intranettiä

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Compliance - Speak up!

Boehringer Ingelheim on sitoutunut toimimaan kunniallisesti ja vastaavia lakeja, määräyksiä ja yrityksen käytänteitä ja prosesseja noudattaen. Tätä sitoumusta tuetaan Boehringer Ingelheimin johtokunnan tukemalla ”Speak up” -kulttuurilla.

Saatat havaita tekoja tai käyttäytymistä, joka ei vastaa sitoumustamme, kuten rikkeitä, huonoa käytöstä, kyseenalaisia menetelytapoja tai käytänteistä ja prosesseista poikkeamista. Tässä tapauksessa kannustamme sinua ilmoittamaan tästä linjaesimiehellesi, paikalliselle Compliance Officerille, henkilöstöosastolle tai jollekin muulle esimiesasemassa olevalle, joka toimii siinä toimintaosastossa, jota tapaus koskee.

Jos et mielelläsi ota suoraan yhteyttä näihin henkilöihin tai jos yhteydenottosi ei ole tuottanut tuloksia, annamme käyttöön tämän ”Speak up” -portaalin. Tätä verkkoportaalia hoitaa ulkoinen palveluyritys, jolla ei ole pääsyä sinua tai ilmoitustasi koskeviin sisältöihin tai tietoihin.

Kannustamme ”Speak up” -portaalin käyttäjiä ilmoittamaan nimensä, mutta jos kuitenkin haluat pysyä nimettömänä, henkilöllisyyttäsi ei tallenneta järjestelmään.

On kiellettyä antaa tietoisesti väärää tai solvaavaa tietoa tai tehdä ilmoituksia, jotka sisältävät perusteettomia syytöksiä tai ilmiantoja. Tämänkaltaisia ilmoituksia ei hyväksytä ja niistä saattaa seurata oikeustoimia, siviilioikeudellisia kanteita ja työoikeudellisia seuraamuksia.

Miksi minun tulisi lähettää ilmoitus?
Minkälaisista tapahtumista voidaan tehdä ilmoitus?
Voinko siis tehdä ilmoituksen nimettömänä?
Millainen ilmoituksen tekemisen prosessi on? Kuinka luon postilaatikon?
Kuinka voin saada palautetta ja pysyä kuitenkin samalla nimettömänä?