Denne applikasjonen er ikke del av Boehringer Ingelheims nettside eller Boehringer Ingelheims intranett

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Samsvar - Speak up!

Boehringer Ingelheim er forpliktet til å drive virksomheten med integritet og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter samt selskapets retningslinjer og prosedyrer. Denne forpliktelsen støttes av "Speak up" som støttes av styret i Boehringer Ingelheim.

Det kan skje at du blir klar over en handling eller atferd som ikke er i tråd med vår forpliktelse, som forseelser, dårlig oppførsel, tvilsom praksis eller avvik fra retningslinjer og prosedyrer. I dette tilfellet oppfordrer vi deg til å "Speak up" og melde om det til din linjeleder, lokal complianceleder, HR-avdelingen eller annen leder som er ansvarlig for funksjonen hvor handlingen eller atferden skjedde.

Hvis du ikke føler deg komfortabel med å kontakte disse personene direkte eller hvis dine forsøk på å belyse bekymringer ikke har gitt resultater, har vi portalen "Speak up". Nettportalen leveres av en tredjeparts leverandør som ikke har tilgang til innhold eller data om deg eller meldingen.

Vi oppfordrer brukerne av "Speak up" til å oppgi navnet sitt, men du kan forbli anonym. Din identitet vil ikke bli oppfanget i systemet.

Det er forbudt å bevisst sende inn falsk eller ærekrenkende informasjon eller sende inn meldinger som inkluderer ubegrunnede beskyldninger eller oppsigelse. Denne typen meldinger vil ikke bli tolerert og kan være gjenstand for rettslig forfølgelse, sivilrettskrav og arbeidsrettslige sanksjoner.

Hvorfor skal jeg sende inn melding?
Hvilken type hendelser kan meldes?
Kan jeg også melde anonymt?
Hvordan er prosessen for å sende inn en melding? Hvordan oppretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg motta tilbakemelding og likevel forbli anonym?