Denne applikasjonen er ikke del av Boehringer Ingelheims nettside eller Boehringer Ingelheims intranett

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Compliance - Speak Up!

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet med integritet og overholde alle gjeldende lover og bestemmelser. Denne forpliktelsen støttes av Boehringer Ingelheims etiske retningslinjer.

Det kan skje at du blir oppmerksom på en handling eller atferd som ikke er i tråd med vår forpliktelse, som eksempelvis forseelser, dårlig oppførsel, tvilsom praksis eller avvik fra retningslinjer og prosedyrer. I slike tilfeller oppfordrer vi deg til å «Speak Up!».

Hvis du er ansatt hos Boehringer Ingelheim, kan du melde saken til din nærmeste overordnede, lokal Compliance-ansvarlig, HR-avdelingen eller en annen leder som er ansvarlig for funksjonen hvor handlingen eller atferden fant sted.

His du ikke føler deg komfortabel med å kontakte disse personene direkte eller hvis dine forsøk på å belyse bekymringer ikke har gitt resultater, har vi portalen «Speak Up». Nettportalen leveres av en tredjeparts leverandør, som ikke har tilgang til innhold eller data om deg eller meldingen.

I tillegg til alle ansatte hos Boehringer Ingelheim, er denne portalen åpen for tredjeparter som ønsker å melde fra om et potensielt brudd på lover, bestemmelser eller våre etiske retningslinjer.

Vi oppfordrer brukerne av «Speak Up» portalen til å oppgi navnet sitt, men hvis du ønsker å forbli anonym, så vil din identitet ikke bli oppfanget i systemet.

Det er forbudt å bevisst sende inn falsk eller ærekrenkende informasjon eller sende meldinger som inkluderer falske beskyldninger eller anklager. Denne typen meldinger vil ikke bli tolerert og kan være gjenstand for rettsforfølgelse, sivilrettslige krav og arbeidsrettslige sanksjoner.

Hvorfor skal jeg sende inn melding?
Hvilken type hendelser kan meldes?
Kan jeg også melde anonymt?
Hvordan er prosessen for å sende inn en melding? Hvordan oppretter jeg en postkasse?
Hvordan kan jeg motta tilbakemelding og likevel forbli anonym?
Hvor finner jeg forretningsordenen for Boehringer Ingelheims klageprosedyre iht. tysk aktsomhetslov for forsyningskjede?