Táto aplikácia nie je súčasťou webových stránok Boehringer Ingelheim alebo intranetu Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Dodržiavanie predpisov – Speak up!

Boehringer Ingelheim sa zaväzuje podnikať poctivo a v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a zásadami a postupmi spoločnosti. Tento záväzok podporujú zásady „Speak up“, schválené radou výkonných riaditeľov spoločnosti Boehringer Ingelheim.

Môže dôjsť k tomu, že sa dozviete o konaní alebo správaní, ktoré nie je v súlade s našim záväzkom, napríklad s nesprávnym konaním, nesprávnym správaním, pochybnými postupmi, alebo s odchýlkou od zásad a postupov. V takom prípade vám odporúčame „Speak up“ a ohlásiť to líniovému manažérovi, lokálnemu pracovníkovi oddelenia Compliance, oddeleniu ľudských zdrojov alebo akémukoľvek inému manažérovi zodpovednému za oddelenie, v ktorom došlo k činnosti alebo správaniu.

Ak máte problém priamo kontaktovať tieto osoby alebo ak vaše pokusy o vznesenie obáv neprinesú výsledky, poskytujeme tento portál „Speak up“. Webový portál zabezpečuje nezávislý poskytovateľ, ktorý nemá prístup k obsahu ani k žiadnym údajom o vás ani o vašom hlásení.

Používateľom portálu „Speak up“ odporúčame, aby poskytli svoje meno, ak však chcete ostať v anonymite, vaša identita nebude v systéme zachytená.

Vedomé poskytnutie falošných alebo ohováračských informácií, alebo poskytnutie hlásení obsahujúcich nepodložené obvinenia alebo udania, je zakázané. Takéto typy hlásení nebudú tolerované a môžu viesť k trestnému stíhaniu, náhradám za porušenie občianskych práv a sankciám za porušenie pracovného práva.

Prečo by som mal/mala predložiť správu?
Aké typy prípadov môžete nahlásiť?
Môžem udalosť ohlásiť aj anonymne?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?