Bilfinger SE

Povrede compliance se tiču svih nas!

Povrede compliance mogu za sobom da povlače znatnu štetu za preduzeće Bilfinger. Neispravno postupanje individualnih članova ili personala može da ugrozi naš uspeh i da uništi brojna radna mesta, kao i imidž preduzeća. Mi u compliance ekipi želimo to da sprečimo.

Da li znate za sigurne informacije u pogledu povrede compliance, koje se tiču preduzeća Bilfinger? Želimo da zaštitimo preduzeće i njegove zaposlene i obezbeđujemo za Vas priliku da nam u tome aktivno pomognete. Ako želite, možete nam Vaše informacije poslati potpuno anonimno.

Naš sistem Bilfinger Compliance Communications Vam pruža vrhunski sistem za prijave i komunikacije. Otvaranjem i korišćenjem poštanskog sandučeta možete aktivno da nam pomognete u raščišćavanju sumnjivih slučajeva. To je slučaj čak i ako želite da ostanete anonimni. Nakon prosleđivanja prijave, moći ćete da postavite bezbedno poštansko sanduče. Odgovarajuća objašnjenja će biti dostavljena nakon prosleđivanja prijave.

Za šta se koristi ovaj sistem?
Zašto da prosleđujem prijavu?
Kako funkcioniše prijavljivanje? Kako da otvorim poštansko sanduče?
Kako primam povratnu informaciju, a i dalje ostajem anoniman?