mBank SA

Vážené dámy a páni,

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky je verejná inštitúcia dodržiavajúca všetky obchodné pravidlá a normy. Je pre nás veľmi dôležité, aby všetky záujmové skupiny vnímali naše aktivity ako transparentné a poctivé.

Sme si vedomí skutočnosti, že nie vždy sa nám to podarí naplniť. Pri našom obchodovaní sa môžu vyskytnúť chyby, nezrovnalosti a dokonca aj podvody. Potrebujeme však o nich vedieť, nakoľko len tak im môžeme efektívne predchádzať.

Z uvedeného dôvodu sme pre Vás sprístupnili „whistleblowing“ systém. Túto jednoduchú aplikáciu je možné používať za účelom informovania spoločnosti mBank o potenciálnych podvodoch, ktoré môžu byť spáchané našimi zamestnancami.

Táto aplikácia nie je určená na podávanie sťažností!

Garantujeme Vám, že manipulácia s informáciami, ktoré nám poskytnete bude dôverná, okrem prípadov, kedy obsiahnuté informácie a údaje o osobách, ktoré ich poskytli, budú vyžiadané na základe platného zákona.

Nahlasovanie nekalých interných praktík
Prečo by som mal podať takéto hlásenie?
Aké hlásenia môžu byť v rámci systému zasielané?
Ako môžem poslať hlásenie a nastaviť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú väzbu a zotrvať pri tom v anonymite?