Gerresheimer AG

Szkodliwe zachowanie w miejscu pracy ma wpływ na nas wszystkich!

Gerresheimer dąży do perfekcji i wysokiego poziomu jakości w celu wzmocnienia zaufania pracowników, udziałowców i partnerów biznesowych grupy Gerresheimer. Uczciwe i zgodne z przepisami postępowanie jest dla Gerresheimer najwyższym priorytetem.

Dla ochrony uczciwego funkcjonowania Gerresheimer i dla zapobieżenia potencjalnym szkodom dla firmy, Gerresheimer jest zainteresowany powzięciem wiadomości o naruszeniach zasad zgodności. O ile to możliwe, swoje obserwacje należy w pierwszej kolejności zgłosić osobom w najbliższym środowisku pracy, takim jak przełożony, zarząd, dział kadr czy rada zakładowa.

Dodatkowo, Gerresheimer oferuje swoim pracownikom, a także klientom, dostawcom i innym partnerom biznesowym bezpieczny portal zgłoszeniowy do zgłaszania możliwych poważnych naruszeń zasad zgodności. Portal umożliwia przesyłanie zgłoszeń w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, pod nazwiskiem lub anonimowo, o ile anonimowe zgłaszanie jest dozwolone przez prawo danego kraju. Zgłoszenia są przesyłane do departamentu zasad zgodności Gerresheimer AG, który odpowiada za późniejsze poufne przetwarzanie zgłoszenia.

Zadaniem portalu jest identyfikowanie i zapobieganie poważnym zagrożeniom dla Gerresheimer. W związku z tym przyjmowane i rozpatrywane będą tylko informacje dotyczące możliwych poważnych naruszeń zgodności, takich jak działania korupcyjne, naruszenia prawa konkurencji, oszustwa oraz nierzetelna księgowość. Jeżeli masz informacje dotyczące ogólnych zagadnień z zakresu prawa pracy, prosimy o poufne zwrócenie się do kompetentnej osoby w firmie, takiej jak przełożony, dział kadr czy przedstawiciel ds. wartości (values representative).

Wzbudzanie podejrzeń wobec innej osoby może powodować poważne konsekwencje dla tej osoby. Dlatego też z portalu zgłoszeniowego należy korzystać z rozwagą. Osoba zgłaszająca powinna zgłaszać tylko takie informacje, co do których prawdziwości jest przekonana. Portal zgłoszeniowy nie może być wykorzystywany do świadomego przesyłania fałszywych ani oszczerczych oświadczeń czy informacji.

Dlaczego należy przesłać zgłoszenie?
Jakie rodzaje zgłoszeń można przesyłać przez portal zgłoszeniowy?
Na czym polega proces przesyłania zgłoszenia? Jak utworzyć skrzynkę pocztową?
W jaki sposób mogę otrzymać wiadomość zwrotną i nadal pozostać anonimowym?