Sberbank Europe AG

Zaměstnanci Sberbank Europe jsou zodpovědní partneři pro naše zákazníky. Jsme věrni svému slovu, plníme své sliby a přebíráme odpovědnost za své činy. Jednáme v zájmu našich zákazníků a zájmu banky a dodržujeme zákonné a jiné právní předpisy, vztahující se k veškeré naši činnosti. Pokud někteří jedinci v naší firmě poruší tyto zásady, poškozují naši společnost a v krajních případech může být ohrožen i dlouhodobý úspěch Sberbank Europe. Interní informace o takovém pochybení může významně přispět k zabránění nebo minimalizaci takové škody a může nám pomoci udržet dobrou pověst Sberbank Europe a jejích dceřiných firem.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli doplnit naše stávající komunikační kanály pro tento typ informací o standardizovaný systém oznamování, systém BKMS® System (Business Keeper Monitoring System).

Tento systém oznamování je vysoce zabezpečená komunikační platforma a poskytuje Vám možnost podat hlášení o určitých závažných porušováních ve Vaší firmě anonymně. Svým hlášením zodpovědně přispíváte k boji proti případné protiprávní činnosti.

Systém BKMS® System je k dispozici výhradně pro hlášení o skutečnostech, jež spadají do následujících témat:
  • korupce
  • podvod
  • krádež/zpronevěra
  • praní špinavých peněz/ financování terorismu
  • porušení právních předpisů/nařízení
  • hledám radu - Compliance officer

Podávejte prosím hlášení o informacích, o nichž jste přesvědčen(a), že jsou dle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí správné, a berte na vědomí, že nespravedlivé obvinění může mít závažné důsledky. Další pokyny naleznete v naší politice oznamování.

Jakmile podáte své hlášení, můžete si zřídit (anonymní) elektronickou poštovní schránku; ta Vám umožní vést dialog a poskytnout podrobnější informace nebo získat informace o aktuálním stavu hlášení.

Proč bych měl(a) podat hlášení?
Jaké typy hlášení pomáhají Vaší organizaci?
Jak bude moje hlášení zpracováváno? Co je to poštovní schránka a jak si ji mohu zřídit?
Jak mohu obdržet odpověď a zároveň zůstat v anonymitě?