Sberbank Europe AG

Zaposleni Sberbank Europe so zanesljivi partnerji našim strankam. Držimo svojo besedo, izpolnjujemo svoje obljube in prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Ravnamo v interesu naših strank in naše banke ter se držimo zakonskih in regulatornih predpisov in jih upoštevamo na vseh področjih našega delovanja. Če posamezniki v našem podjetju ogrozijo ta načela, škodijo našemu podjetju in v skrajnih primerih lahko ogrozijo dolgoročni uspeh Sberbank Europe. Notranje informacije o tovrstnem slabem vedenju lahko pomembno pripomorejo k izogibanju ali zmanjšanju take škode in prispevajo k ohranjanju ugleda banke Sberbank Europe in njenih hčerinskih družb.

Zato smo se odločili za dopolnitev naših komunikacijskih kanalov za tovrstne informacije s standardiziranim sistemom za žvižgače, sistemom BKMS® Incident Reporting(Business Keeper Monitoring System).

Ta sistem za žvižgače je visoko zaščitena komunikacijska platforma in vam omogoča, da anonimno pošljete sporočila o resnih zlorabah v vašem podjetju. Z vašim sporočilom pomembno prispevate k boju proti vsem morebitnim nepravilnim ali nezakonitim dejanjem.

BKMS® Incident Reporting je na voljo izključno za sporočila o dejstvih/ ugotovitvah, ki se uvrščajo v eno izmed naslednjih kategorij:
  • Korupcija
  • Prevara/ goljufija
  • Kraja/ poneverba
  • Pranje denarja/ financiranje terorozima
  • Kršitev zakonskih predpisov/ uredb
  • Rabim nasvet – Pooblaščenec za varovanje skladnosti/ Compliance officer

Prosimo, da sporočate samo informacije, o katerih ste po vaši najboljši vednosti in vesti prepričani, da so resnične. Hkrati se zavedajte, da vreči sum na nekoga lahko za sabo potegne resne posledice. Nadaljnje informacije so vam na razpolago v naši interni smernici za delo oziroma poslovnemu določilu Žvižgaštvo/ Whistleblowing.

Čim pošljete svoje sporočilo, lahko vzpostavite (anonimni) elektronski poštni predal, ki vam omogoča dialog za posredovanje natančnejših informacij ali prejemanje povratnih sporočil o trenutnem statusu napredka.

Zakaj naj pošljem sporočilo?
Katere vrste sporočil pomagajo vaši organizaciji?
Kako bo moje sporočilo obdelano? Kaj je poštni predal in kako ga odprem?
Kako lahko prejmem odgovor in istočasno ostanem anonimen/ na?