Sberbank Europe AG

Zaposlenici Sberbank su pouzdani partneri naših klijenata. Držimo svoju riječ i obećanja, te prihvaćamo odgovornost za svoje postupke. Djelujemo u interesu naših klijenata i banke i pridržavamo se statutornih i regulatornih pravila u svim našim aktivnostima. Ako pojedinci u našoj tvrtki povrijede te principe, oni oštećuju tvrtku i, u ekstremnim slučajevima, mogu ugroziti dugotrajan uspjeh Sberbank. Interne informacije o takvom nedoličnom ponašanju mogu znatno pridonijeti sprečavanju ili smanjenju takvih šteta i mogu nam pomoći sačuvati ugled Sberbank i njezinih podružnica.

Iz tog razloga smo se odlučili naše postojeće komunikacijske kanale za ovu vrstu informacija dopuniti standardiziranim sustavom za zviždače, sustavom BKMS® System (Business Keeper Monitoring System).

Ovaj sustav za zviždače predstavlja komunikacijsku platformu visoke sigurnosti i pruža Vam priliku anonimno poslati dojavu o određenim ozbiljnim slučajevima u Vašoj tvrtki. Predajom dojave odgovorno pridonosite borbi protiv bilo kakvih potencijalnih neregularnih ili ilegalnih aktivnosti.

Sustav BKMS® System dostupan je isključivo za prijave prema dostupnim činjenicama, a koje spadaju u jednu od sljedećih kategorija:
  • Korupcija
  • Prijevara
  • Krađa/ pronevjera
  • Pranje novca/ financiranje terorizma
  • Kršenje zakonskih ili regulatornih odredbi/ pravila
  • Tražim savjet - Compliance odjel

Molimo Vas da prijavite samo informacije za koje ste uvjereni da su točne prema Vašem najboljem znanju i uvjerenju, te da imate na umu da bacanje sumnje na nekoga može imati ozbiljne posljedice. Za dodatne naputke, molimo pogledajte interni akt o internim prijavama/ dojavama (whistleblowing).

Kada predate svoju dojavu, možete kreirati (anonimni) elektronički poštanski sandučić. To će vam omogućiti stupanje u dijalog kako biste pružili specifične informacije ili primili povratnu poruku o trenutnom stanju postupka obrade.

Zašto predati dojavu?
Koji tipovi dojava mogu pomoći Vašoj organizaciji?
Kako će se moja dojava obraditi? Što je poštanski sandučić i kako ga mogu kreirati?
Kako mogu primiti odgovor, i istovremeno ostati anoniman?