Sberbank Europe AG

Zaposleni Sberbank Evrope pouzdani su partneri našim klijentima. Mi držimo svoju reč, održavamo obećanja i prihvatamo odgovornost za svoja dela. Mi radimo u interesu klijenata i banke i poštujemo zakonska i regulatorna pravila kada su u pitanju sve naše aktivnosti. Ako neki pojedinci u našoj banci naruše te principe, oni nanose štetu banci i u ekstremnim slučajevima mogu ugroziti dugoročnu uspešnost Sberbank Evrope. Interne informacije o takvom neprikladnom postupanju mogu dati važan doprinos u izbegavanju ili svođenju na minimum svake takve štete i mogu nam pomoći da zaštitimo reputaciju Sberbank Evrope i njenih produžnica.

Iz tog razloga smo odliučili da nadopunimo svoje postojeće kanale komunikacije za tu vrstu informacija standardizovanim sistemom za uzbunjivače, BKMS® System (Business Keeper Monitoring System).

Sistem za uzbunjivače je jedna visoko bezbedna platforma za komunikaciju i ona vam daje mogućnost da anonimno prosleđujete prijave o određenim ozbiljnim zloupotrebama u svom preduzeću. Svojom prijavom vi dajete odgovoran doprinos u borbi protiv svake potencijalno neregularne ili ilegalne delatnosti.

BKMS® System na raspolaganju je isključivo za prijave po raspoloživim činjenicama, koje potpadaju u jednu od sledećih kategorija:
  • Korupcija
  • Prevara
  • Krađa/ pronevera
  • Pranje novca/ finansiranje terorizma
  • Narušavanje zakonskih ili regulatornih odredbi/ propisa
  • Tražim savet - referent za poštovanje propisa

Prijavljujte samo one informacije za koje ste uvereni da su tačne, koliko vi najbolje znate i verujete, i budite svesni da bacanje sumnje na nekoga može da dovede do ozbiljnih posledica. Za dodatne informacije obratite se na našu Politiku za uzbunjivače.

Kada prosledite svoju prijavu, možete da uspostavite (anonimno) elektronsko poštansko sanduče; ono vam omogućava da stupite u dijalog da biste dostavili konkretnije informacije ili da biste dobili povratnu obavest o aktuelnom statusu vašeg slučaja.

Zašto da prosleđujem prijavu?
Kakve vrste prijava pomažu vašoj banci?
Kako će se obrađivati moja prijava? Šta je poštansko sanduče i kako da ga otvorim?
Kako mogu da dobijem odgovor, a da istovremeno budem i anoniman?