Siemens Healthineers

Vitajte v službe „Let Us Know“, systéme podávania hlásení spoločnosti Siemens Healthineers

Viete alebo máte podozrenie, že v spoločnosti Siemens Healthineers dochádza k porušovaniu zákonov a nariadení? Použite náš zabezpečený komunikačný kanál „Let Us Know“ a informujte nás, ak si to želáte anonymne. Všetky hlásenia sú spracované a prešetrené podľa nášho celopodnikového štandardizovaného procesu. S vašou totožnosťou a všetkými údajmi, ktoré poskytnete, sa zaobchádza dôverne v súlade s ustanoveniami zákona. Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti Často kladené otázky.

Poskytnite nám iba informácie, ktoré považujete za pravdivé. Poskytovanie vedome nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií je zákonom zakázané.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a podporu.

Prečo by som mal/a podať hlásenie?
Aké incidenty môžete nahlásiť?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako si môžem zriadiť chránenú poštovú schránku?
Je moja anonymita chránená a ako dostanem spätnú väzbu?
Ako Siemens Healthineers hodnotí moje hlásenie?
Čo mám robiť, ak budú proti mne vyvodené odvetné kroky?