Talanx AG

Witteboordencriminaliteit is schadelijk voor bedrijven en voor de maatschappijEen nieuwe manier voor het indienen van anonieme meldingen via het internet

Corruptie, fraude en niet-integer gedrag zijn slechts een aantal voorbeelden van activiteiten die op dit moment plaatsvinden binnen onze economie.

Witteboordencriminaliteit is zeer schadelijk voor bedrijven en voor de maatschappij als geheel.

Strafbare feiten die worden gepleegd in het bedrijfsleven kunnen resulteren in grote financiële schades, en (reputatie)schade. Dit schaadt niet enkel het bedrijfsleven maar in sommige gevallen de gehele industrie en verschillende bedrijfssectoren.

Om deze reden, pleit de Talanx groep voor een actieve houding tegen witteboordencriminaliteit en de negatieve effecten daarvan die op een ieder betrekking hebben. Het doel hiervan is het bundelen van onze krachten om uiteindelijk een integere bedrijfscultuur te behouden.

Wat is de reden om over te gaan tot het doen van een melding; wat voor soort meldingen zijn nuttig voor de groep?
Op welke wijze wordt mijn melding verwerkt? Wat is een postbus en op welke manier kan ik er een openen?
Op welke wijze kan ik een terugkoppeling ontvangen en nog steeds anoniem blijven?

Wat gebeurt er zodra ik mijn melding heb ingediend?