Talanx AG

Tội phạm kinh tế gây thiệt hại cho các công ty và công chúngPhương cách mới để gửi thông báo ẩn danh trên mạng

Tham nhũng, gian lận và tham ô chỉ là một vài ví dụ về các hình thức tội phạm kinh tế hiện nay.

Tội phạm kinh tế gây thiệt hại ở một mức độ lớn cho các tập đoàn doanh nghiệp và toàn xã hội.

Sai phạm hình sự trong các giao dịch thương mại có thể dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính cũng như gây thiệt hại đáng kể về hình ảnh - không chỉ cho các công ty liên quan mà trong một số trường hợp cho toàn bộ các ngành nghề và lĩnh vực của nền kinh tế.

Do đó, tập đoàn Talanx Group muốn có hành động tích cực chống lại tội kinh tế và những hậu quả tiêu cực của nó và hợp lực thúc đẩy văn hóa kinh doanh liêm chính.

Tại sao tôi nên gửi đơn tố cáo và tố cáo nào giúp ích cho tập đoàn chúng tôi?
Báo cáo diễn biến như thế nào và làm cách nào để thiết lập một hộp thư?
Làm cách nào tôi nhận phản hồi mà vẫn ẩn danh?
Điều gì xảy ra với báo cáo của tôi sau khi gửi nó?