BKMS System
Talanx AG
Cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Gelieve cookies toe te laten om het BKMS® System te gebruiken.
Gelieve hier te klikken voor meer informatie over cookies.
 

Witteboordencriminaliteit is schadelijk voor bedrijven en voor de maatschappij
Een nieuwe manier voor het indienen van anonieme meldingen via het internet

Corruptie, fraude en niet-integer gedrag zijn slechts een aantal voorbeelden van activiteiten die op dit moment plaatsvinden binnen onze economie.

Witteboordencriminaliteit is zeer schadelijk voor bedrijven en voor de maatschappij als geheel.

Strafbare feiten die worden gepleegd in het bedrijfsleven kunnen resulteren in grote financiële schades, en (reputatie)schade. Dit schaadt niet enkel het bedrijfsleven maar in sommige gevallen de gehele industrie en verschillende bedrijfssectoren.

Om deze reden, pleit de Talanx groep voor een actieve houding tegen witteboordencriminaliteit en de negatieve effecten daarvan die op een ieder betrekking hebben. Het doel hiervan is het bundelen van onze krachten om uiteindelijk een integere bedrijfscultuur te behouden.

Klik hier voor het verzenden van uw eerste melding:
Indien u al een postbus aangemaakt hebt, kunt u hier inloggen:
 • Wat is de reden om over te gaan tot het doen van een melding; wat voor soort meldingen zijn nuttig voor de groep?

  De naleving van de wettelijke, maatschappelijke en interne organisatie normen vormt een belangrijk onderdeel van een positieve en open bedrijfscultuur.

  Wellicht heeft u kennis van schadelijk gedrag of risico's die onze groep bedreigen. Uw melding helpt bij het opsporen van mogelijke misstanden binnen onze groep en het beschermen van onze reputatie in een vroeg stadium. Uw melding draagt dus bij aan het garanderen van het voortbestaan van uw bedrijf en uw werkplek.

  Alle meldingen met betrekking tot het overtreden van de regels zoals opgenomen in het meldingsformulier zullen worden samengevoegd en verwerkt. Meldingen die gebaseerd zijn op louter geruchten of (vermeende) informatie van een derde partij dienen niet te worden gemeld.

  Gedurende het proces van de melding zal eventueel noodzakelijke meer gedetailleerde informatie aan u worden gevraagd.

 • Op welke wijze wordt mijn melding verwerkt? Wat is een postbus en op welke manier kan ik er een openen?

  Voor het indienen van een anonieme of een gepersonaliseerde melding dient u te klikken op de "Indienen Melding" knop. Deze knop kunt u linksboven op de informatie pagina vinden.

  Het meldingsproces bestaat uit vier stappen:

  1. Ten eerste, lees de informatie met betrekking tot het beschermen van uw identiteit. Deze informatie bevat tevens een vragenlijst met betrekking tot beveiliging.
  2. Ten tweede, u zal gevraagd worden om de belangrijkste feiten van uw melding te beschrijven op de volgende pagina.
  3. Op de meldingspagina zal u gevraagd worden om in uw eigen woorden het incident dat u meldt te beschrijven-u mag hiervoor niet meer dan 4096 tekens gebruiken -en om een aantal specifieke vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om kleinere bestanden bij te voegen met een grootte van maximaal 2MB, ter ondersteuning van uw melding. U dient er rekening mee te houden dat documenten informatie kunnen bevatten over hun auteur. Wanneer u uw melding heeft ingediend wordt er een zaaknummer aan gekoppeld als bewijs dat u deze specifieke melding heeft ingediend.
  4. Tenslotte, er zal u gevraagd worden om uw eigen anonieme postbus te openen. Deze postbus zal gebruikt worden om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden en u op de hoogte te houden van de status van uw melding.

  Zodra u een anonieme postbus hebt geopend, heeft u daar toegang toe door middel van de "Log-In" knop. Voorafgaand aan het openen van uw postbus dient u een veiligheidsprocedure te voltooien om ervoor te zorgen dat alleen de bevoegde persoon - u - toegang heeft.

  De technologie van het elektronische BKMS-Klokkenluiderssysteem zorgt ervoor dat uw anonimiteit behouden blijft zo lang u geen informatie overlegt met betrekking tot uw persoonlijke identiteit.

  Wij kunnen u garanderen dat wij enkel geïnteresseerd zijn in de incidenten die u heeft gemeld. Het doel is om misstanden in een vroeg stadium vast te stellen en (financiële) schade te voorkomen.

 • Op welke wijze kan ik een terugkoppeling ontvangen en nog steeds anoniem blijven?

  Het meest belangrijke principe van het BKMS-systeem is het beschermen van de identiteit van de klokkenluider. De anonimiteitsbescherming van het systeem is gecertificeerd en kan te allen tijde worden geverifieerd.

  U kunt uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord kiezen voor het gebruik van uw postbus. Encryptie en andere speciale beveiligingsmogelijkheden garanderen dat uw melding te allen tijde anoniem blijft. Gedurende het proces zal u nooit gevraagd worden om persoonlijke informatie. Overleg geen informatie waardoor uw persoonlijke identiteit kan worden achterhaald. U dient uw melding niet in te dienen vanuit een PC op uw werkplek.

  De persoon die verantwoordelijk is voor uw rapport zal contact met u opnemen via uw anonieme postbus om informatie te verstrekken over de status van uw rapport. Wanneer de melding van het incident niet geheel duidelijk is, kan de verantwoordelijke persoon contact met u opnemen om de nodige vragen te stellen. Tijdens dit proces zal uw anonimiteit altijd beschermd worden. Wij zijn geïnteresseerd in deze meldingen om schade te voorkomen, niet om informatie te verkijgen over de persoon die de melding heeft gemaakt.

 • Wat gebeurt er zodra ik mijn melding heb ingediend?

  De persoon die verantwoordelijk wordt voor de behandeling van uw melding wordt bepaald door de informatie die u verstrekt en in welk onderdeel van het bedrijf het incident zich heeft voorgedaan. De desbetreffende persoon neemt direct contact met u op via de postbus, om eventuele nog openstaande vragen te verduidelijken en/of informatie te verstrekken over de status van het onderzoek naar het incident.