Den här appen är inte en del av Boehringer Ingelheim webbsajt eller Boehringer Ingelheim intranet

Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbH

Efterlevnad - Speak up!

På Boehringer Ingelheim är vi förpliktigade att göra affärer med integritet och i överensstämmelse med gällande lagar, bestämmelser och företagets policyer och rutiner. Vårt åtagande stöds av ”Speak up”-policyn som bekräftas av styrelsen för verkställande direktörer på Boehringer Ingelheim.

Det kan hända att du erfar en handling eller ett beteende som inte stämmer överens med vårt åtagande, som till exempel en förseelse, felaktigt beteende, tvivelaktig tjänsteutövning eller avvikelse från policyer och rutiner. I sådana fall uppmanar vi dig att ”Speak up” och anmäla händelsen till din linjechef, din lokala compliance officer, HR-avdelningen eller någon annan chef med ansvar för funktionen där handlingen eller beteendet uppdagades.

Om du inte känner dig bekväm i att kontakta dessa personer direkt eller om dina försök att uppmärksamma problemen inte har gett några resultat kan du använda dig av den här ”Speak up”-portalen. Webbportalen tillhandahålls av en trepartssäljare som inte har åtkomst till innehållet eller några uppgifter om dig eller din anmälan.

Vi uppmuntrar användare av ”Speak up”-portalen att uppge sitt namn, men om du hellre vill förbli anonym, registreras inte dina identitetsuppgifter av systemet.

Det är förbjudet att avsiktligen ange falsk eller kränkande information eller göra anmälningar med ogrundade anklagelser eller fördömanden. Den här typen av anmälningar tolereras inte och kan bli föremål för rättsligt åtal, medborgarrättsliga yrkanden eller arbetsrättsliga sanktioner.

Varför ska jag göra en anmälan?
Vilka typer av händelser kan jag anmäla?
Kan jag även göra en anmälan anonymt?
Hur går det till att göra en anmälan? Hur skapar jag en brevlåda?
Hur kan jag få svarsmeddelanden och ändå förbli anonym?