SDL

Един от нашите фирмени принципи гласи: „Ние спазваме действащите закони и фирмените правила“ (Compliance, т.е. съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила). Нашето законосъобразно поведение е гаранция за това, че можете да ни се доверите. Спазването на законите и правилата е важен конструктивен елемент за дълготрайния успех на нашата фирма.

По тази причина за нас е важно да откриваме и противодействаме на евентуално нарушение възможно най-рано. Ние постигаме това, от една страна, чрез възможни нарушения, за които не са ни изпратени съобщения. От друга страна, ние ви предлагаме възможността да получите съвети по въпроси, свързани със Нормативното съответствие, засягащи фирмата.

Тази online-уведомителна система е предназначена за посочените по-горе цели. Без значение дали я използвате за подаване на сигнали за нарушения или запитвания за консултации: Вашите съобщения винаги се третират строго поверително.

Моля, използвайте тази online-уведомителна система отговорно. Тя не трябва да се използва за oклеветяване на други лица. Затова ни изпращайте съвестно и отговорно единствено информация, в чиято достоверност сте убедени.

Системата е предназначена за изпращане на съобщения относно нарушения в областта на Compliance и прилагането на съответните законови разпоредби. Моля, обърнете внимание, че тя не е предназначена за изпращане на други съобщения.

Паралелно с нея остават на разположение и останалите възможности за изпращане на съобщения за нарушения или запитвания за консултации (напр. Ръководителят на отдел „Право и съответствие“).

Защо трябва да изпратя съобщение?
За какъв вид съобщения е предназначена online-уведомителната система?
Как да изпратя съобщение или въпрос, как да създам пощенска кутия?
Кога и как ще получа обратна информация?
Как са защитени моите данни при използването на online-уведомителната система?