Fraport AG

Осигуряване на съответствие и интегритет - помогнете!

Fraport AG управлява летищата успешно по целия свят и предлага свързаните с тях услуги. Съществена предпоставка за успеха ни е да се гарантира целостта на всички бизнес процеси.

Нашите служители са длъжни да спазват приложимите закони и вътрешни указания. Ако въпреки това се стигне до нарушения, ние сме заинтересувани да получим доклади за тези нарушения. Ние ще сме благодарни за всяка информация от служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори, която помага да се откриват и коригират нередностите.

Информатори, които докладват добросъвестно всички фактически или предполагаеми нарушения, не са доносници, а подпомагат целостта на нашите бизнес процеси - и по този начин гарантират нашия успех като летищен оператор. Моля, подкрепете ни в това!

Кои обстоятелства трябва да докладвам?
Как мога да подам доклад?
Какво се случва с моя доклад?
Как се гарантира моята анонимност?
Мога ли да изпращам доклади също и при персонално лице за контакт?
Трябва ли да се страхувам от репресии, ако посоча името си в сигнала?