K+S Aktiengesellschaft 34131

Compliance Hotline – SPEAK UP!

Wij zijn ervan overtuigd dat een compromisloze naleving van ethische uitmuntendheid een integraal onderdeel is van het creëren en in stand houden van een bedrijf van wereldklasse. De K+S Groep gaat op een eerlijke en ethische manier te werk, met volledige inachtneming van alle toepasselijke wettelijke voorschriften, officiële vergunningen, door het bedrijf aanvaarde reguleringsnormen en interne voorschriften, op een sociaal en ecologisch verantwoorde wijze en met oog voor duurzaamheid.

Om de integriteit van de K+S Groep te handhaven en mogelijke schade te voorkomen, streven wij ernaar kennis te nemen van alle mogelijke problemen op het gebied van ethiek en naleving. Van directeuren, functionarissen en werknemers, alsmede van derden wordt verwacht dat zij onmiddellijk melding maken van onwettige of onethische handelingen die worden ontdekt of vermoed. Tegen deze achtergrond biedt de K+S Groep dit SPEAK UP! System als middel om potentiële schendingen van interne regels, wetten of onze kernwaarden en principes te melden.

Met het SPEAK UP! System wil de K+S Groep potentiële melders doeltreffend beschermen door hun een communicatieplatform aan te bieden dat beveiligd is met de nieuwste technologieën voor het indienen van anonieme meldingen. Er zal nooit een sanctie staan op het te goeder trouw melden van deze ontdekkingen of vermoedens. K+S zal iedereen die probeert wraak te nemen op iemand die een dergelijke melding te goeder trouw heeft gedaan, passend bestraffen.

Waarom zou ik een melding afgeven?
Wat voor soort meldingen zullen uw organisatie helpen?
Hoe gaat het afgeven van een melding in zijn werk? Hoe maak ik een postbus aan?
Hoe ontvang ik feedback en blijf ik tegelijkertijd anoniem?