K+S Aktiengesellschaft 34131

Infolinia ds. compliance – SPEAK UP!

Głęboko wierzymy, że bezkompromisowe przestrzeganie zasad etycznych jest integralną częścią tworzenia i utrzymywania firmy światowej klasy. Grupa K+S prowadzi swoje praktyki biznesowe w sposób uczciwy i etyczny, w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, oficjalnymi licencjami, standardami prawnymi przyjętymi przez firmę oraz regulacjami wewnętrznymi, w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo oraz z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

Aby zachować integralność Grupy K+S i zapobiegać potencjalnym szkodom, staramy się poznać wszelkie potencjalne problemy związane z etyką i compliance. Od dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników, a także osób trzecich oczekuje się niezwłocznego zgłaszania wszelkich wykrytych lub podejrzewanych działań niezgodnych z prawem lub nieetycznych. W tym kontekście Grupa K+S udostępnia niniejszy system SPEAK UP! jako sposób zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów wewnętrznych, przepisów prawa lub naszych podstawowych wartości i zasad.

Dzięki systemowi SPEAK UP! Grupa K+S zamierza skutecznie chronić potencjalnych sygnalistów, oferując im platformę komunikacyjną zabezpieczoną najnowszymi technologiami, służącą do przesyłania anonimowych zgłoszeń. Nigdy nie będzie kary za zgłoszenie tych odkryć lub podejrzeń w dobrej wierze. K+S odpowiednio ukarze każdego, kto podejmie próbę odwetu na osobie dokonującej takiego zgłoszenia w dobrej wierze.

Dlaczego należy wysłać zgłoszenie?
Jakie zgłoszenia będą pomocne dla Twojej organizacji?
Jak wygląda proces wysyłania zgłoszenia? Jak założyć skrzynkę pocztową?
Jak otrzymać wiadomość od referenta i jednocześnie zachować anonimowość?