Schwarz Produktion GmbH & Co. KG

Jedno od naših poslovnih načela je: "Pridržavamo se važećih zakona i internih smernica" (Compliance). Našim poslovanjem u skladu sa zakonima osiguravamo Vaše poverenje, što čini Compliance važnim delom našeg održivog korporativnog uspeha.

Iz tog razloga važno nam je da ciljano reagujemo protiv mogućeg kršenja što je pre moguće. To postižemo, sa jedne strane, kroz prijave mogućih prestupa koji nam se ovm putem dostave. Sa druge strane, nudimo vam priliku da dobijete savet u vezi compliance pitanja koja se tiču preduzeća.

Zbog toga smo obezbedili ovaj online sistem prijava. Bilo da nam dostavljate prijavu ili Vam je potreban savet: Vaš upit će se tretirati kao strogo poverljiv.

Molimo Vas da odgovorno koristite ovaj online sistem prijave. On ne sme da se zloupotrebljava kako bi se nanela šteta drugima, pa Vas molimo da dostavljate samo informacije u čiju tačnost ste prema svom najboljem znanju i uverenju sigurni.

Ovaj online sistem prijave služi za dostavljanje informacija u vezi tema usklađenosti poslovanja sa zakonima i internim smernicama (compliance pitanja). Imajte na umu da druge upite ne možemo prihvatiti.

Pored ovog online sistema, na raspolaganju su Vam i ostale mogućnosti prijave ili traženja saveta (npr. putem informisanja Poverenika za compliance pitanja).

Zašto da dostavim prijavu?
Za koje prijave i pitanja može da se koristi online sistem prijave?
Kako funkcioniše predaja prijave ili pitanja, kako da kreiram svoje poštansko sanduče?
Kada i kako dobijam povratnu informaciju?
Kako se štite moji podaci prilikom upotrebe online sistema prijave?