Siemens Healthineers

Welkom bij "Let Us Know", het klokkenluiderssysteem van Siemens Healthineers

Weet of vermoedt u dat er bij Siemens Healthineers wetten en regels worden overtreden? Gebruik ons beveiligd communicatiekanaal „Let Us Know" en breng ons op de hoogte, anoniem als u dat wenst. Alle meldingen worden verwerkt en onderzocht volgens onze bedrijfsbrede gestandaardiseerde procedure. Uw identiteit en alle door u verstrekte informatie worden vertrouwelijk behandeld, behoudens de bepalingen van de wet. Zie onze VGV voor meer informatie.

Verstrek ons alleen informatie waarvan u denkt dat die waar is. Het verstrekken van opzettelijk onjuiste of misleidende informatie is bij wet verboden.

Wij danken u voor uw vertrouwen en uw steun.

Waarom zou ik een melding afgeven?
Welke voorvallen kunnen gemeld worden?
Wat is de werkwijze voor het afgeven van een melding? Hoe maak ik een beveiligde postbus aan?
Is mijn anonimiteit beschermd en hoe ontvang ik feedback?
Hoe evalueert Siemens Healthineers mijn melding?
Wat moet ik doen als ik het slachtoffer word van vergeldingsmaatregelen?