Siemens Healthineers

ยินดีต้อนรับสู่ "Let Us Know" ระบบการแจ้งข้อความของ Siemens Healthineers

คุณทราบหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหรือข้อบังคับที่ Siemens Healthineers หรือไม่ ใช้ "Let Us Know" ช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยของเราและแจ้งให้เราทราบ โดยไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ถ้าคุณต้องการ การแจ้งข้อความทั้งหมดได้รับการประมวลและตรวจสอบตามกระบวนการที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้งบริษัทของเรา ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากคุณจะถูกรักษาเป็นความลับ โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำถามที่ถามบ่อยของเรา

โปรดให้ข้อมูลที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงต่อเราเท่านั้น การให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดอย่างจงใจถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

ขอขอบคุณสำหรับความเชื่อใจและแรงสนับสนุนของคุณ

เพราะเหตุใดฉันจึงควรส่งการแจ้งเบาะแส
สามารถแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ใดได้บ้าง
กระบวนการส่งการแจ้งเบาะแสคืออะไร ฉันจะสร้างตู้ไปรษณีนิรภัยขึ้นได้อย่างไร
การไม่ระบุชื่อของฉันได้รับการปกป้องหรือไม่ และฉันจะได้รับการแจ้งตอบกลับได้อย่างไร
Siemens Healthineers จะประเมินการแจ้งข้อความของฉันอย่างไร
ฉันจะทำอย่างไรหากฉันถูกแก้แค้น