Siemens Healthineers

Velkommen til Let Us Know, whistleblowing-systemet for Siemens Healthineers

Ved du eller har du mistanke om, at love og regler overtrædes hos Siemens Healthineers? Brug vores sikre kommunikationskanal „Let Us Know” og giv os informationer herom - anonymt, hvis du ønsker det. Alle rapporter behandles og undersøges i henhold til vores firmadækkende standardiserede proces. Din identitet og alle informationer, du giver os, behandles fortroligt i henhold til lovens bestemmelser. Hvis du ønsker yderligere informationer, bedes du læse i vore ofte stillede spørgsmål.

Du bedes kun give os oplysninger, som du selv mener er rigtige. Det er forbudt i henhold til loven at indberette forkerte eller vildledende informationer.

Tak for din tillid og støtte.

Hvorfor skal jeg indgive en rapport?
Hvilken slags hændelser kan meldes?
Hvad er forløbet ved indgivelse af en rapport? Hvordan opretter jeg en sikker postkasse?
Er min anonymitet beskyttet, og hvordan får jeg tilbagemeldinger?
Hvordan evaluerer Siemens Healthineers min rapport?
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg udsættes for repressalier?